6 juni 2019

Cardioloog Kemps benoemd tot associate professor TU/e

Innovatieve interventies onderwerp van onderzoek

Dr. Hareld Kemps, cardioloog in Máxima MC, is benoemd tot associate professor aan de faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven (TU/e). Kemps is blij met de benoeming: “De onderzoeksagenda van de TU/e sluit naadloos aan bij die van ons centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie. Samen gaan we op zoek naar innovatieve interventies die de kwaliteit van leven van chronische hartpatiënten sterk verbeteren zonder toename van kosten. De patiënt zal hier de vruchten van plukken.”

De missie van de faculteit Industrial Design richt zich net als die van Flow (het centrum voor preventie, telemedicine en revalidatie van MMC) op de toepassing van nieuwe technologie in het dagelijks leven waarbij de mogelijkheden en wensen van de patiënt centraal staan. Binnen de TU/e is veel expertise aanwezig over het slim inrichten van zulke processen en een aantrekkelijk design van de bijbehorende technologie. Máxima MC biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van de processen en de technologie te onderzoeken in de praktijk.

Kemps: “Mijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen van effectieve methoden om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekenhuisopnames bij chronische hartpatiënten te voorkomen door thuismonitoring, counseling op afstand en telerehabilitatie. Denk bijvoorbeeld aan ons onderzoek naar thuisrevalidatie bij hartpatiënten. Daarmee hopen we aan te tonen dat thuisrevalidatie op de lange termijn effectiever is dan reguliere hartrevalidatie voor patiënten die revalideren na een hartaanval, dotterbehandeling of bypassoperatie.”

Innovatieve interventies

Maar dat is niet het enig onderzoek. Kemps gaat zich met zijn onderzoeksteam richten op design, techniek en wetenschap rondom hartrevalidatie. Daarbij kun je denken aan de meest optimale sensoren en algoritmen voor thuismonitoring van gedrag en gezondheid, hoe we thuismetingen moeten interpreteren, gerelateerd aan gedrag, welke algoritmen klinische verslechtering bij complexe cardiovasculaire patiënten kunnen voorspellen en hoe de gegevens zowel voor individuele patiënten als zorgverleners het beste gepresenteerd kunnen worden.

Daarnaast onderzoekt hij innovatieve interventies, zoals bijvoorbeeld serious gaming, een virtuele coach of zelfs verpleegkundige avatars om het inzetten van zorgprofessionals zoveel mogelijk te kunnen beperken zonder concessies te doen aan de kwaliteit van zorg en hoe we innovatieve effectieve gedragsveranderingsinterventies verder kunnen ontwikkelen en inpassen in het zorgproces.

Meer over de wetenschapsagenda van Flow, met eerder en toekomstig onderzoek, is te lezen op mmc.nl/flow/wetenschap