5 januari 2017

Onderzoek naar revalidatie bij chronisch hartfalen

Cardioloog Ruud Spee

“Op dit moment zijn naar schatting ongeveer 180.000 Nederlanders gediagnosticeerd met hartfalen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren door de vergrijzing alleen maar zal toenemen, ondanks betere behandelmethoden. Mensen met deze complexe hartaandoening zijn vaak kortademig en snel vermoeid bij inspanning. Dit komt door een onvoldoende pompfunctie van het hart met als gevolg een verminderde aanvoer van zuurstof naar de spieren. Hartrevalidatie is hiervoor een belangrijke, maar vaak nog onderbelichte behandeling.”

“Als cardioloog houd ik me binnen Flow bezig met onderzoek naar revalidatie bij hartfalen. Flow is een centrum binnen het ziekenhuis, dat innovatieve programma’s ontwikkelt om de kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en opnames te voorkomen. In het onderzoek wordt gekeken naar de werking van het hart tijdens inspanning. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat niet elke hartfalenpatiënt om dezelfde reden problemen bij inspanning ondervindt. Bij sommigen komt dit door een verminderde pompfunctie, terwijl bij anderen de afgenomen spierfunctie de oorzaak is.
Door middel van inspanningstesten komt beter aan het licht wat de beperkende factor is. Op basis van de metingen, wordt een individueel revalidatieprogramma samengesteld om het inspanningsvermogen te verbeteren en de angst voor inspanning weg te nemen. Dankzij dit programma zijn activiteiten in het dagelijks leven makkelijker vol te houden en verbetert de kwaliteit van leven aanzienlijk. Het ontwikkelen van een actieve leefstijl is hiervan een belangrijk onderdeel. Samen met de patiënt wordt gezocht naar passende activiteiten in de eigen omgeving om de conditie op peil te houden en terugval te voorkomen. Lichamelijk actief blijven is een van de belangrijkste ‘medicijnen’ in de behandeling van hartfalen”.