Extractie

Het verwijderen van een tand, kies of wortelrest kan nodig zijn, omdat deze klachten veroorzaakt of om klachten te voorkomen.

Behandeling

  • De behandeling vindt onder plaatselijke verdoving plaats in de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
  • Om de kies te kunnen verwijderen, maakt de kaakchirurg een sneetje in het tandvlees.
  • Ligt de kies ook onder het bot, dan wordt ook een stukje bot verwijderd.
  • Daarna wordt de kies los geduwd.
  • Omdat de kies en het gebied eromheen verdoofd zijn, valt de pijn tijdens de behandeling erg mee.
  • Nadat de kies verwijderd is, hecht de chirurg de wond met oplosbare hechtingen.
  • In totaal duurt het weghalen van een kies ongeveer 15 minuten.

Behandeling op de polikliniek

De afspraak bestaat uit een consult en indien nodig/mogelijk aansluitend behandeling.
Bij een uitgebreide medische voorgeschiedenis, gebruik van sommige medicatie, bloedverdunners of combinaties hiervan, overlegt de kaakchirurg met u of de behandeling direct kan plaats vinden.

Als meerdere of alle tanden en kiezen moeten worden verwijderd, bespreekt de kaakchirurg met u een behandelplanning. Vervolgafspraken voor behandeling worden dan met u ingepland.

Behandeling onder narcose

Aan een behandeling onder narcose gaat altijd een poliklinisch consult vooraf.
Tijdens het consult bespreekt de kaakchirurg met u de verdere behandelplanning.

Algemene informatie

Lees meer over uw eerste bezoek aan onze polikliniek.