Polikliniek en opname

Eerste bezoek polikliniek

Als u voor de eerste keer een afspraak heeft op de polikliniek kaakchirurgie vraagt de secretaresse aan de balie om uw servicepasje, verwijsbrief en een eventueel gemaakte foto. Indien u nog geen servicepasje heeft, is het van belang dit 15 minuten vόόr de geplande afspraak te laten maken.
U mag vervolgens plaatsnemen in de wachtkamer. Indien nodig zal er een overzichtsfoto van de kaak worden gemaakt (OPG). U wordt hiervoor door de verpleegkundige binnengeroepen. Hierna vindt de afspraak bij de kaakchirurg plaats.

Behandeling op de polikliniek

Indien nodig ondergaat u een behandeling op de polikliniek. Nadat u bent binnengeroepen door de verpleegkundige legt de kaakchirurg uit wat de behandeling inhoudt en verdooft hij de te behandelen plek. U wordt vervolgens meegenomen naar de behandelkamer, waar u in de stoel komt te liggen en daarna horizontaal wordt gelegd.

Omdat de behandeling onder steriele omstandigheden wordt uitgevoerd, wordt het gebied van de ingreep met een doek afgedekt. Ook uw ogen worden afgedekt, zodat u niet wordt verblind door de operatielamp.

De kaakchirurg en de verpleegkundigen hebben een muts op, een maskertje voor de mond en steriele handschoenen aan. Tijdens de behandeling kan het zijn dat er een boortje nodig is. Dan zult u het trillen van de boor voelen. Meestal wordt het tandvlees gehecht met materiaal dat vanzelf oplost. Soms krijgt u een gaasje om op dicht te bijten. Dit gaasje kunt u na een half uur uitspugen.

Na de behandeling
De kaakchirurg en verpleegkundige geven na afloop van de poliklinische behandeling enkele adviezen aan u mee, zoals het weren van zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken de eerste zes uur na de behandeling. Daarnaast is het normaal dat u pijn krijgt na de ingreep. Vaak helpt paracetamol afdoende. Zonodig geeft de kaakchirurg een recept mee voor een andere pijnstiller. Ook een verminderde mondopening, een dikke wang en blauwgelige verkleuring kunnen na een wat lastigere ingreep voorkomen. De zwelling neemt na drie tot vijf dagen weer af.

Complicaties
Verreweg de meeste ingrepen in de kaakchirurgische praktijk zijn routinebehandelingen. Toch kan er bij hoge uitzondering wel eens een complicatie optreden, zoals beschadiging aan een tand of kroon, een open kaakholte of zenuwuitval, dat bijna altijd spontaan herstelt.

Operatieve behandeling onder narcose

De behandeling wordt door de kaakchirurg uitvoerig met u besproken. Tevens wordt er een datum voor de ingreep gepland. Vervolgens gaat u naar de afdeling opname, waar de operatiedatum geregistreerd wordt. Ook krijgt u een afspraak voor het preoperatieve spreekuur (POS) van de anesthesie, waar een verdere inschatting van het operatierisico wordt gemaakt. Soms kan dat leiden tot verder onderzoek. U krijgt altijd een dag voor de geplande operatiedatum te horen hoe laat u in het ziekenhuis moet zijn en vanaf welk tijdstip u nuchter moet zijn. Op de dag van de operatie wordt u onder narcose gebracht en vervolgens door de kaakchirurg geopereerd.

Na de operatie
De meeste patiënten hebben na de operatie een gevoel van ongemak wanneer de kiezen op elkaar vastzitten. Er moet dan vloeibaar voedsel gebruikt worden. Daarnaast kan het gezicht gezwollen zijn en kan er een beetje bloed uit de mond of neus komen. Over het algemeen verdwijnt dit na een aantal dagen.
De duur van de ziekenhuisopname is meestal twee dagen. Tijdens deze dagen worden er controles gedaan door de kaakchirurg en eventueel foto’s gemaakt. Een week na ontslag komt u op controle bij de kaakchirurg. Ook de weken daarna vinden controles plaats.

Behandeling bij kinderen

De polikliniek kaakchirurgie wordt ook door kinderen bezocht. Veelal betreft het bij kinderen aangeboren afwijkingen van de tanden en kiezen, het verwijderen van (verstands)kiezen, het behandelen van niet doorgekomen tanden of een kaakstandcorrectie. De verpleegkundigen en de kaakchirurg doen hun uiterste best om de kinderen op hun gemak te stellen en uitleg te geven. We nemen hiervoor alle tijd. De allerkleinsten krijgen een kanjerdiploma.

Indien nodig worden foto’s van het gebit gemaakt of start de kaakchirurg een behandeling. Het verwijderen van verstandskiezen vindt bij kinderen onder de tien jaar onder narcose plaats. Na het eerste bezoek aan de polikliniek wordt een operatiedatum gepland. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor het preoperatief spreekuur van de anesthesie. Bij oudere kinderen vindt het behandelen van niet doorgekomen tanden of het verwijderen van verstandskiezen direct tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek plaats.

Lees hier meer over een afspraak op de polikliniek en een opname in MMC.