Polikliniek en opname

Eerste bezoek polikliniek

De polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Máxima MC is gevestigd
op locatie Veldhoven, route 183.

Wat is nodig voor uw eerste afspraak?

  • Een verwijsbrief van tandarts, orthodontist, huisarts of medisch specialist (een verwijsbrief is één jaar geldig).
  • Een actuele medicatielijst. U kunt deze lijst opvragen bij uw apotheek.

Behandeling op de polikliniek

De afspraak bestaat uit een consult en indien nodig/mogelijk aansluitend behandeling.
Bij een uitgebreide medische voorgeschiedenis, gebruik van sommige medicatie, bloedverdunners of combinaties hiervan, overlegt de kaakchirurg met u of de behandeling direct kan plaats vinden.

Als meerdere of alle tanden en kiezen moeten worden verwijderd, bespreekt de kaakchirurg met u een behandelplanning. Vervolgafspraken voor behandeling worden dan met u ingepland.

Behandeling op de polikliniek vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn (u mag eten en drinken). U kunt na de behandeling weer op eigen gelegenheid naar huis.

Op de polikliniek beschikken wij over veel ervaring in het begeleiden van angstige patiënten.
De kaakchirurg en assistent(e) zorgen samen voor een goed verloop van de behandeling.

Behandeling onder narcose

Aan een behandeling in narcose gaat altijd een poliklinisch consult vooraf.
Tijdens het consult bespreekt de kaakchirurg met u de verdere behandelplanning.

 

Lees hier meer over een afspraak op de polikliniek en een opname in MMC.

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.