Implantaten

Implantaten zijn kunstwortels, die in de kaak worden geplaatst op de plek van een tand of kies. Een implantaat is de basis voor een kroon, brug of kunstgebit en wordt bijvoorbeeld geplaatst wanneer er tanden en kiezen ontbreken.

implantaten kaakchirurgie

 

Onderzoek

Voorafgaand aan het plaatsen van implantaten bekijkt de kaakchirurg, onder andere door middel van röntgenfoto’s, of er voldoende bot aanwezig is. Als dit onvoldoende is, kan er door middel van een bottransplantatie bot gewonnen worden uit de kaak zelf of uit de bekken. Die laatste ingreep gebeurt onder algehele narcose.

De ingreep

Een tandheelkundig implantaat is een soort kunstwortel. Deze wordt in het kaakbot geplaatst. De kaakchirurg maakt met diverse boortjes ruimte in het bot. Hierna kan het implantaat geplaatst worden, waarna de wond gehecht wordt. Daarna groeit er bot tegen het implantaat aan. Dit zorgt ervoor dat het implantaat goed vastzit in het bot. De kaakchirurg bepaalt hoelang de periode van vastgroeien dient te zijn. Dit varieert van zes weken tot vier maanden. Op de implantaten kunnen kronen worden gezet of er kan een kunstgebit worden geplaatst. Meestal wordt de behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd.

Na de ingreep

De eerste dagen na de ingreep treedt er napijn en zwelling op. Hiervoor kunt u de voorgeschreven pijnstilling gebruiken. Het is belangrijk dat u de mond en het wondgebied goed reinigt en dat u het spoelmiddel gebruikt. Een eventuele prothese mag enige tijd niet gedragen worden, dit bespreekt de kaakchirurg met u. Ook wordt er een controleafspraak gepland.

Vergoeding implantaten

  • Implantaten voor houvast van een kunstgebit
    Deze implantaten worden vanuit de basisverzekering vergoed als de kaak geheel tandeloos is en er sprake is van een extreem geslonken kaak.
  • Implantaten voor houvast van kroon- en brugwerk
    Deze implantaten zitten niet in de basisverzekering, maar zijn soms wel opgenomen in het aanvullende pakket van uw polis.