Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Een mandibulair repositie apparaat (MRA) kan worden aangemeten voor behandeling van obstructief slaapapneu syndroom (OSAS) en/of snurken.

Een MRA bestaat uit 2 losse beugels. Een beugel die u vast klikt op uw boventanden en een beugel die vast klikt op uw ondertanden. De beugel draagt u alleen wanneer u gaat slapen.

Wanneer de beide beugels met elkaar worden verbonden gaat uw onderkaak vanzelf naar voren. Hierdoor blijft uw luchtweg open tijdens het slapen. Daardoor worden het snurken en de apneus minder. Voor het aanmeten van een MRA verwijst uw behandelend arts u naar de kaakchirurg.

Behandeling

De kaakchirurg beoordeelt tijdens een consult met behulp van een OPG of uw gebit en kaak(gewrichten) geschikt zijn voor een MRA. Aansluitend aan het consult wordt een MRA aangemeten door een consulent van Somnomed Goedegebuure.

MRA wordt vergoed uit basisverzekering

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een MRA uit de basisverzekering moet u een AHI hebben tussen de 5 en 30 en daar klachten door ervaren. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat meestal wordt uitgevoerd via een longarts of KNO-arts. De KNO-arts zorgt vervolgens voor een verwijsbrief naar de kaakchirurg.

MRA wordt niet vergoed uit basisverzekering

Komt u niet in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering?
Met een verwijzing van KNO-arts, huisarts of tandarts kunt u toch bij ons terecht voor het aanmeten van een MRA.

Wij bieden u een MRA aan op basis van No Cure, No Pay. Deze No cure, No Pay garantie houdt in dat u 3 maanden de tijd krijgt om uw SomnoDent te proberen. Lost de SomnoDent uw probleem niet op dan mag u de SomnoDent weer inleveren en krijgt u het bedrag aan techniekkosten en honorarium kaakchirurg retour onder aftrek van € 149,66.

Kostenindicatie

Algemene informatie

Lees meer over uw eerste bezoek aan onze polikliniek.

Lees meer over obstructief slaapapneu syndroom (OSAS)