Vrijleggen van tanden en kiezen

Soms komen tanden en kiezen niet vanzelf door. Vaak zijn dit de hoektanden in de bovenkaak. Uw orthodontist verwijst u in dat geval door naar ons. Wij zoeken via het tandvlees de tand of kies op en voorzien deze van een bracket, het slotje van een beugel. Met het ijzerdraadje dat de kaakchirurg hieraan bevestigt, kan de orthodontist de tand of kies met een beugel op de juiste plek tussen uw andere tanden en kiezen krijgen.

Behandeling

  • De behandeling vindt onder plaatselijke verdoving plaats op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
  • Om de tand te kunnen vrijleggen, maakt de kaakchirurg een sneetje in het tandvlees.
  • Ligt de tand onder het bot, dan wordt ook een stukje bot verwijderd.
  • Daarna wordt een bracket geplaatst met hieraan een draadje of kettinkje (ligeren).
  • Omdat de tand en het gebied eromheen verdoofd zijn, valt de pijn tijdens de behandeling erg mee.
  • Nadat de bracket geplaatst is, wordt het wondje gehecht met oplosbare hechtingen.
  • In totaal duurt het vrijleggen en ligeren van 1 tand ongeveer 30 minuten.

Algemene informatie

Lees meer over uw eerste bezoek aan onze polikliniek.