Kosten MRA niet vergoed uit basisverzekering

Kosten Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) niet vergoed uit de basisverzekering.

Het 1e consult bij de kaakchirurg en het maken en beoordelen van een OPG valt onder (het eigen risico van) de basisverzekering.*
Deze kosten worden na het consult rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekering.

Kosten MRA per 1-1-2024

1e consult kaakchirurg + OPG (valt onder eigen risico/basisverzekering)
234001    Consult 134,35
239462    OPG maken 44,44
239465    OPG beoordelen 86,59
265,38

De techniekkosten van het MRA en het honorarium van de kaakchirurg vallen niet onder (het eigen risico van) de basisverzekering.**
Na het aanmeten van het MRA ontvangt u voor deze kosten een factuur, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
De factuur dient volledig te zijn voldaan voordat het MRA geplaatst wordt.

Wij bieden u het MRA aan op basis van No Cure, No Pay. Deze No cure, No Pay garantie houdt in dat u 3 maanden de tijd krijgt om uw SomnoDent te proberen.
Lost de SomnoDent uw probleem niet op dan mag u de SomnoDent weer inleveren en krijgt u het bedrag aan techniekkosten retour onder aftrek van € 149,66.

techniekkosten MRA + honorarium (valt niet onder eigen risico/basisverzekering) 
230000 techniekkosten SomnoDent Flex/Fusion/Avant 599,00
234190 honorarium kaakchirurgie 315,67
914,67

De jaarcontrole valt niet onder (het eigen risico van) de basisverzekering.
Na de controle ontvangt u voor deze kosten een factuur, te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

controle
234191 controle 1 x per jaar 47,55

*Voor meer informatie over kosten en vergoeding van uw behandeling: kosten-en-vergoeding
**Neem contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling