4 december 2023

Wijziging kaakchirurgen per 1-1-2024

Met ingang van 1 januari 2024 start mw. N.E.M. van de Voort, kaakchirurg, op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Mw. E.E.M. van der Rijt, kaakchirurg, stopt per 1 januari 2024 op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.