Ziekte van Perthes

Bij de ziekte van Perthes ondergaat de heupkop een reeks van vormveranderingen. Deze vormveranderingen ontstaan doordat de bloedvoorziening van de heupkop tijdelijk verstoord is.

Symptomen ziekte van Perthes

De ziekte openbaart zich gemiddeld tussen het 4e en 10e levensjaar. Uw zoon of dochter gaat mank lopen. Kinderen kunnen zowel heup als knieklachten ervaren.

Onderzoek ziekte van Perthes

Naast lichamelijk onderzoek wordt er ook een röntgenfoto gemaakt. Met een röntgenfoto is de vorm van de heup goed in kaart te brengen en is ook vast te stellen in welke fase het ziekteproces is. Soms wordt er ook een MRI scan gemaakt.

Behandeling ziekte van Perthes

Het is belangrijk om vroegtijdige slijtage van de heup te voorkomen. Dit kan door de heup zoveel mogelijk rust te geven. Soms wordt gebruik van een rolstoel of krukken geadviseerd.

Meer informatie

Ziekte van Perthes