Ademtest

Als voedingsbestanddelen niet volledig in de dunne darm worden opgenomen, komen zij in de dikke darm terecht. Hieruit worden gassen gevormd (onder andere waterstofgas), die in het bloed worden opgenomen. Het bloed passeert de longen, waar een uitwisseling van gassen plaatsvindt. U ademt
het waterstofgas dus ook uit.

Klachten

Met een ademtest meten we de hoeveelheid waterstofgas in uw adem. Deze test wordt aangevraagd bij diarreeklachten of onverklaarbaar afvallen. Met deze test onderzoekt de specialist of uw dunne darm bepaalde voedingsbestanddelen, zoals glucose of lactose, volledig opneemt.

Onderzoek

  • U ademt uit in een speciale buis waarin wij uw adem opvangen.
  • U krijgt een zoete drank te drinken. Dit is een lactose- of glucosedrank, afhankelijk van uw situatie.
  • een halt uur na het drinken van de zoete drank, blaast u nogmaals in een buis.
  • Daarna blaast u elk half uur in een buis, gedurende 2,5 uur.

Voor de test is vooral de laatste uitademingslucht van belang. Dit is lucht uit het laatste deel van de longen. Dit deel lucht ventileert minder met de buitenlucht en dus vindt hier de grootste uitwisseling van gassen plaats. Daarom is belangrijk dat u zo diep en lang mogelijk uitademt in de buis. Tijdens de test mag u niet eten (ook geen kauwgom), drinken, roken of uw tanden poetsen. Nadat u de zoete drank gedronken heeft, mag u rondwandelen in het ziekenhuis of wat lezen. De totale tijdsduur van de test bedraagt drie uur.

Na het onderzoek

U kunt last krijgen van rommelingen of lichte pijn in de buik of diarree. Dit komt door de zoete drank. Dit gaat vanzelf weer over. U mag op eigen gelegenheid naar huis.

Uitslag

De arts die de test heeft aangevraagd, ontvangt de resultaten van het onderzoek en informeert u hierover.