Bloedprikken

Door een specialist of huisarts kunt u worden doorverwezen voor bloedprikken ofwel bloedafname. Dit kan zowel op locatie Eindhoven als Veldhoven. Bekijk hier de openingstijden.

Nuchter zijn

Voor een aantal bloedonderzoeken geldt dat u nuchter moet zijn, dit staat op het aanvraagformulier. Onder nuchter wordt verstaan:

  • Minimaal acht uur voorafgaande aan de bloedafname niet eten en drinken.
  • Alleen een beetje water is toegestaan (max. twee glazen).
  • Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze innemen met een slokje water

Niet vergeten

Indien u naar de bloedafname komt, vergeet dan niet het volgende mee te nemen:

  • servicepas ziekenhuis;
  • aanvraagformulier(en);
  • in te leveren materiaal.

Van polikliniekbezoek tot uitslag

De weg van het bloed

1. De specialist of huisarts geeft de patiënt een formulier mee om bloed te laten prikken. Bij de bloedafname zie je een zuil met gekleurde knoppen. Bij elk formulier hoort een kleur. Op een poster zie je welke knop bij welk formulier hoort.

2. Op het digitale bord wordt aangegeven wanneer de volgende patiënt aan de beurt is en in welke prikkamer. De laborante doet een stuwband om de bovenarm, zodat de aders beter aan te prikken zijn.

3. Er worden verschillende buisjes gebruikt. De kleur van het dopje geeft aan of er in de buis een stofje zit om het stollen van het bloed tegen te gaan en zo ja welk stofje. De buisjes worden voorzien van een etiket met de patiëntengegevens en een barcode.

4. In de sorteermachine worden de buisjes in een centrifuge met hoge snelheid rondgedraaid. Zo worden de rode bloedcellen van het plasma (vloeistof die de cellen vervoert) gescheiden. Vervolgens halen de analisten de buisjes op voor verder onderzoek.

5. De buisjes gaan naar de chemiemachine. De machine bepaald de stofjes in het bloed, zoals ureum, natrium, bloedsuikers (glucose), of cholesterol. De paarse buisjes gaan naar de hematologiemachine. Deze bepaalt de rode bloedcellen (erytrocyten), bloedplaatjes (trombocyten) en witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed.

6. Bij afwijkingen van de bloedcellen wordt het bloed onder de microscoop door de analist onderzocht.

7. De klinisch chemicus bekijkt alle afwijkende bepalingen, beoordeelt deze en adviseert de arts over eventueel aanvullend onderzoek van het bloed.

8. Het bloed wordt een week in de koelkast bewaard, voor het geval verder onderzoek nodig is. Hierna wordt het bloed afgevoerd en vernietigd.

9. De uitslag is meestal binnen één dag bekend. Voor spoedonderzoeken, bijvoorbeeld van de spoedeisende hulp, is de uitslag binnen een uur bekend. De arts bespreekt de uitslag vervolgens met de patiënt.

Priklocaties in de regio

Patiënten van Máxima MC kunnen ook dicht bij huis bloed af laten nemen voor laboratoriumonderzoek. U kunt terecht in wijkgebouwen, verpleeg-, bejaarden- en verzorgingstehuizen in Eindhoven, Veldhoven en omstreken. Het laboratorium MMC laat de bloedafname verzorgen door de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. Het bloed wordt samen met het MMC-formulier naar het laboratorium van Máxima MC gestuurd.
De overzichtslijst van de priklocaties kunt u vinden op de website www.debloedafname.nl

Thuis bloedprikken

Op speciaal verzoek van de behandelend arts kan een bloedafname ook bij de patiënt thuis plaatsvinden. Het klinisch laboratorium MMC laat deze bloedafname verzorgen door de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven. Het bloed wordt samen met het MMC-formulier naar het laboratorium van Máxima MC gestuurd. Voor meer informatie: www.debloedafname.nl