Glucose

Suikerziekte ofwel diabetes treedt op als het hormoon insuline te weinig wordt aangemaakt, of te weinig effect op het lichaam (met name spiercellen en levercellen) heeft. Dit leidt tot een verstoorde stofwisseling met onder andere verhoogde glucose (bloedsuiker) spiegels.

Glucose

Glucose is de belangrijkste ‘brandstof’ voor de cellen van het menselijk lichaam. Glucose wordt via het voedsel in het bloed opgenomen en komt vervolgens in de lichaamscellen terecht. Bij dit proces speelt met name insuline een belangrijke rol. Als er een tekort is aan werkzame insuline, kan glucose onvoldoende in de cellen terechtkomen en hoopt het zich op in het bloed. Dit kan tot allerlei klachten en symptomen leiden. Door het bepalen van een ‘glucosedagcurve’ hopen we vast te stellen dat het glucosegehalte in het bloed goed wordt gereguleerd, eventueel met medicijnen.

Glucosedagcurve

Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u ‘nuchter’ bent. Dit betekent, dat u de avond vóór het onderzoek vanaf 23.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken. Af en toe een glas water mag wél. Op de dag van het onderzoek wordt drie keer, verspreid over de dag, wat bloed bij u afgenomen. Tussendoor mag u naar huis. Na de eerste bloedafname gebruikt u de maaltijden weer zoals u gewend bent. Op de volgende tijdstippen meldt u zich bij de polikliniek bloedafname:
08.00 uur – eerste bloedafname (nuchter)
11.00 uur – tweede bloedafname
16.00 uur – derde bloedafname

Glucosetolerantietest

Een glucosetolerantietest kan helpen bij het stellen van de diagnose ‘diabetes mellitus‘ of ‘zwangerschapsdiabetes‘. Hierbij is er sprake van een zogenaamde ‘gestoorde glucosetolerantie’, die bij zwangerschap meestal van voorbijgaande aard is. Eerst wordt wat bloed bij u afgenomen. Vervolgens krijgt u een suikeroplossing te drinken. Hierna mag u niets meer eten en drinken, ook geen water. U gaat in de wachtkamer zitten. Tijdens de twee uur die de test duurt, is het belangrijk om zo rustig mogelijk te blijven zitten. Na twee uur wordt door een medewerker voor de tweede keer wat bloed bij u afgenomen en is de test afgelopen. U mag daarna weer eten en drinken. De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.

Glucosemeter

U meet zelf uw bloedsuiker met een glucosemeter. Het is belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw glucosemeter. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw meter minstens één keer per jaar door een gecertificeerd laboratorium wordt gecontroleerd. Er worden twee buisjes bloed bij u uit de arm afgenomen. Daarna meet u zelf met uw eigen meter de bloedsuiker. Op het laboratorium worden alle resultaten vergeleken. Wordt uw meter goedgekeurd, dan krijgt u een certificaat van goedkeuring. Dit certificaat wordt per post of mail naar u toegestuurd. De jaarlijkse controle wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit komt wel ten laste van uw eigen risico.