Ontlastingsonderzoek

Bij ontlastingsonderzoek wordt het gehalte van bepaalde stoffen in de ontlasting gemeten. Er kan om veel verschillende reden een onderzoek zijn aangevraagd door uw huisarts of behandelend arts.
De ontlasting gaat naar het klinische laboratorium voor verder onderzoek. Hier worden afwijkende stoffen in de ontlasting gemeten. Deze stoffen zitten normaal niet in de ontlasting, waardoor eventuele afwijkingen vastgesteld kunnen worden.

Voor dit onderzoek is het nodig dat u de ontlasting verzamelt in potjes. Deze kunt u afhalen bij de polikliniek bloedafname. De uitslag van het onderzoek is in belangrijke mate afhankelijk van de juiste wijze van verzamelen. Het is dus zaak dat dit zorgvuldig gebeurt. Als u ontlasting gaat verzamelen, schuift u de papieren ring over de WC-bril. Uw ontlasting komt op de papieren ring. Met een deel van de ontlasting vult u het potje voor 2/3. Dit is nodig om uw ontlasting goed te kunnen beoordelen.
Na gebruik kunt u de ring doorscheuren en wegspoelen. Noteer naam, geboortedatum en datum op het potje. Lever na verzamelen het potje met ontlasting zo snel mogelijk in samen met het aanvraagformulier bij de polikliniek bloedafname. Is er ‘pH in ontlasting’ aangevraagd? Lever het potje dan binnen één uur in.

Uitslag

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.