Urine onderzoek

Bij urineonderzoek wordt het gehalte van bepaalde stoffen in de urine gemeten. Er kan om veel verschillende reden een urine onderzoek zijn aangevraagd door uw huisarts of behandelend arts.

De urine gaat naar het klinische laboratorium voor verder onderzoek. Hier worden stoffen, als bloed, eiwit en suiker in de urine gemeten. Deze stoffen zitten normaal niet in de urine, waardoor eventuele afwijkingen vastgesteld kunnen worden.

Voor dit onderzoek is het nodig dat u de urine verzamelt in containers (urinebokalen). Deze kunt u afhalen bij de polikliniek bloedafname. De uitslag van het onderzoek is in belangrijke mate afhankelijk van de juiste wijze van verzamelen. Het is dus zaak dat dit zorgvuldig gebeurt. Afhankelijk van het onderzoek moet u urine inleveren:

  • Eerste ochtendurine:
    Dit is de eerste urine na de nachtrust.
  • Gewassen urine:
    Urine die buiten af zo min mogelijk verontreinigd is. Voor het uitplassen genitaliën goed wassen.
  • Midstream urine:
    Eerst een beetje urine uitplassen in het toilet, vervolgens in het urinepotje plassen en het laatste gedeelte van de urine weer in het toilet uitplassen.

Uitslag

De uitslag krijgt u van uw behandelend arts.