22 januari 2018

Klinisch laboratorium behaalt ISO-certificaat

Het klinisch laboratorium van MMC heeft recent de accreditatie volgens ISO 15189 behaald. Aan de certificering ging een strenge controle vooraf; een team van acht auditeurs beoordeelde twee dagen lang de kwaliteit van proces en resultaat van het laboratorium. Het oordeel is positief: het lab voldoet tot 2022 officieel aan de meest moderne kwaliteitsnormering van medische laboratoria op Europees niveau. “Hiermee tonen we aan goede patiëntzorg te bieden én een aantrekkelijke partner te zijn voor trials”, aldus laboratoriumspecialist Philip Kuijper.