16 november 2015

Iedere huisarts inzicht in eigen laboratoriumaanvragen

Bijzondere samenwerking laboratoria Zuidoost-Brabant

Huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant krijgen vanaf november inzicht in de laboratoriumdiagnostiek die ze aanvragen, waarna zij onderlinge verschillen met elkaar kunnen bespreken. Dat is mogelijk dankzij een bijzondere samenwerking tussen de laboratoria van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en het St. Anna Ziekenhuis.

De laboratoria hebben hun krachten gebundeld om het verplichte Diagnostisch Toets Overleg (DTO) vorm te geven op een moderne, efficiënte manier die  meerwaarde heeft voor huisartsen. Doelstelling van het DTO is dat huisartsen nog  doelmatiger onderzoeken gaan aanvragen. Overdiagnostiek kost geld en kan voor onnodige onrust zorgen bij patiënten. Onderdiagnostiek kan uiteindelijk voor problemen zorgen door gemiste of te laat gestelde diagnoses. Het is dus de kunst om een goede balans te vinden als het gaat om laboratoriumonderzoek en ander diagnostisch onderzoek. Dat bespaart kosten en leidt tot betere kwaliteit van de zorg.

Verschillen tussen huisartsen
Er bestaan soms grote verschillen tussen huisartsen als het gaat om hoe vaak ze bepaalde diagnostiek aanvragen. Dat kan te maken hebben met de patiëntenpopulatie, met de adoptie van nieuwe standaarden of met kennis van bepaalde testen. Huisartsen krijgen nu zelf inzicht in hun aanvraaggedrag en krijgen actuele kennis daarover aangereikt. Dat is het vertrekpunt voor een nieuwe opzet van nascholing voor huisartsen in Zuidoost-Brabant. Het DTO maakt het mogelijk om in een kleine groep te discussiëren over richtlijnen en concrete toepassing van laboratoriumdiagnostiek.

DTO in de praktijk
Het nieuwe DTO is ontwikkeld door een DTO commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van de samenwerkende laboratoria. De eerste module wordt in november gepresenteerd tijdens een nascholing van de Stichting Kwaliteit en Ondersteuning Huisartsen (KOH), die door veel van de huisartsen in de regio bezocht wordt. Zij kunnen zich voorbereiden met een e-learning, die bestaat uit informatieoverdracht en kennisvragen. Tevens zijn de eigen aanvraagcijfers rond een specifiek thema afgezet tegen de deelnemende groep en tegen de regio. Er zullen per jaar zo’n twee à drie nieuwe modules ontwikkeld worden, die de huisartsen kunnen aanvragen bij Meetpunt Kwaliteit.

Eén database
Meetpunt Kwaliteit beschikt over de gegevens van alle laboratoria en vormt met deze gegevens één gezamenlijke database voor kwaliteitsdoelen. Uit de gegevens zijn patiëntgegevens en concurrentiegevoelige informatie verwijderd.  Aan de individuele huisarts wordt alleen vertrouwelijke informatie over het eigen aanvraaggedrag beschikbaar gesteld. Het unieke is dat de data van de verschillende laboratoria in de regio gecombineerd worden, waardoor de huisarts één totaaloverzicht krijgt van zijn aanvraaggedrag.

Kwaliteit boven concurrentie
De samenwerking tussen de klinisch chemici mag best bijzonder genoemd worden in een tijd dat laboratoria steeds meer met elkaar concurreren. Verzekeraars verplichten laboratoria om nascholing rond diagnostiek aan te bieden aan huisartsen. Zorgverzekeraars stimuleren huisartsen om deel te nemen aan een vorm van DTO.

“We kunnen allemaal separaat spiegelinformatie gaan aanbieden, maar daar zitten huisartsen niet op te wachten. Door samen te werken kunnen we in deze regio echt iets bijzonders aanbieden vanuit de gedachte dat we de kwaliteit van de diagnostiek willen verbeteren”, zeggen de klinisch chemici van de regionale laboratoria.