Over KNO

Ons team van vijf KNO-artsen biedt snelle en persoonlijke zorg voor jong en oud op locatie Eindhoven en Veldhoven. De onderzoeken, behandelingen en eventuele operaties worden zo veel mogelijk door dezelfde arts uitgevoerd. Dat maakt het voor patiënten duidelijk en vertrouwd.

De KNO-artsen hebben elk een aantal aandachtsgebieden en hebben samen een werkterrein dat breder is dan de naam KNO doet vermoeden. Uiteraard zijn zij bekend met het bestrijden van infecties, het verwijderen van amandelen en het plaatsen van buisjes. Ook wordt er veel tijd besteed aan slechthorendheid, duizeligheid, oorsuizen, snurken, slaapapnoe-klachten, slikstoornissen, stemproblemen (daarvoor bestaat een stemspreekuur), zwellingen of huidafwijkingen in het hoofd-halsgebied, allergieën en andere luchtwegaandoeningen en correcties van zowel het in- als uitwendige van de neus.

De KNO-artsen worden ondersteund door een groep toegewijde medewerkers en hebben met meerdere specialismen een samenwerkingsverband.

Er wordt op deze website ingegaan op diverse aandoeningen en de behandeling daarvan. Veel nuttige informatie is ook te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus-  en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd- Halsgebied: www.kno.nl