Polikliniek & Opname

Eerste bezoek

U komt op de polikliniek KNO terecht door een verwijzing van de huisarts of andere medisch specialist. Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de KNO-arts met u uw gezondheidsprobleem. Om de juiste behandeling te bepalen, is het nodig dat hij vaststelt wat er precies aan de hand is. Daar kunnen diverse onderzoeken voor nodig zijn. Als u eerder ziek bent geweest of een medische behandeling heeft gehad, is het belangrijk dit te vertellen aan de arts.

De medisch specialist geeft u informatie over uw aandoening of ziekte, het voorgestelde onderzoek, eventuele medicatie en de ingreep of behandeling. U mag een familielid of bekende meenemen, want twee horen meer dan één. Als u vragen heeft, kunt u ze tijdens het gesprek met de specialist stellen.

De KNO-artsen van Máxima MC houden spreekuur op locatie Eindhoven en Veldhoven. Op locatie Eindhoven volgt u de bordjes met routenummer 135. Op locatie Veldhoven is dit routenummer 180.

Wilt u meer weten over een eerste bezoek aan de polikliniek KNO? Wat kunt u bijvoorbeeld het beste meenemen? Lees hier meer.

Second opinion

Een second opinion betreft een tweede mening over een gezondheidsprobleem, waarvoor u al een medisch specialist buiten Máxima MC heeft bezocht. Als u telefonisch een second opinion wilt aanvragen, dan belt u met de polikliniek KNO . Als u een afspraak heeft voor een second opinion is het de bedoeling dat u zelf zorgt dat uw gegevens bij ons terecht komen. Daarvoor kunt u de gegevens (bijvoorbeeld foto’s of brieven van de arts) opvragen bij het betreffende ziekenhuis.

Themapoliklinieken

Voor veelvoorkomende aandoeningen zijn er speciale spreekuren. Vaak kijken meerdere specialismen tegelijkertijd naar één klacht. Op deze manier wordt u nog sneller geholpen. Zo is er het stemspreekuur. Ook is de KNO-arts betrokken bij het Downspreekuur.

Dagbehandeling

Op beide locaties van Máxima MC is een afdeling dagbehandeling. Wanneer u een ingreep moet ondergaan waarbij u nog dezelfde dag naar huis kunt, wordt u op één van deze afdelingen geholpen.

Lees meer over uw verblijf op de dagbehandeling

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.