3 juni 2020

Verwachtingsmanagement verbetert tevredenheid knieprothese

Betere voorlichting voorafgaand aan een knieprothese komt de tevredenheid van patiënten over de behandeling ten goede. Als patiënten van tevoren concreter weten wat het herstel inhoudt en wat hen te wachten staat, kijken zij tevredener terug op het behandelresultaat. Dat blijkt uit promotieonderzoek van orthopedisch chirurg Jaap Tolk.

Tolk onderzocht de verwachtingen van patiënten als het gaat om het behandelresultaat bij een nieuwe knie op langere termijn. Ook onderzocht hij of voorlichting over de te verwachten resultaten de tevredenheid kan veranderen. “We constateerden dat de arts vaak tevredener was over het resultaat van een knieprothese dan de patiënt zelf. Dat maakte dat we zijn gaan kijken hoe dat komt en hoe dat te verbeteren is. Mijn onderzoek maakt daar onderdeel van uit. Een aanvullende voorlichtingsmodule blijkt relevant.” De voorlichting bestaat uit een informatiebijeenkomst en aanvullend informatiemateriaal voor thuis. De informatie is zeer praktisch van aard: wanneer kan ik weer autorijden? Wanneer kan ik het huishouden weer zelf doen? Deze vragen worden beantwoord door middel van illustraties met gemiddelden.

Realistische verwachtingen

Onderdeel van het promotieonderzoek was het vastleggen van het gemiddelde behandelresultaat. “We zochten een antwoord op de vraag: wat is een realistische verwachting van het herstel één jaar na deze operatie?” Hiervoor onderzocht hij wat orthopedisch chirurgen in Nederland realistische verwachtingen vinden. Daarnaast analyseerde hij op basis van de landelijke registratie orthopedische implantaten hoe groot de kans is op resterende klachten een jaar na een knieprothese-operatie. “De situatie is uiteraard verschillend in individuele gevallen, maar we zochten naar een richtlijn.”

Gerichte aandacht

Lage uitkomstverwachtingen werden vooral gezien bij vrouwen, patiënten met een hogere leeftijd, een hogere depressiescore en een langere duur van de klachten. Pijn- en functiescores bleken niet gerelateerd te zijn aan het niveau van preoperatieve verwachtingen. “Deze resultaten helpen om patiënten die een grotere kans hebben op te hoge of te lage verwachtingen gericht extra voorlichting te geven.” Desalniettemin mag volgens de orthopedisch chirurgen geen volledige terugkeer naar normaal worden verwacht; vooral bij veeleisende fysieke activiteiten zijn restklachten te verwachten.

Het blijkt dat de aanvullende voorlichting over realistische verwachtingen voor een knieprothese-operatie zorgt voor meer uitgekomen verwachtingen na de operatie. De patiënten die deze aanvullende voorlichting hebben gekregen, zijn uiteindelijk tevredener over het resultaat van de operatie.

Jaap Tolk is op dinsdag 2 juni gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij specialiseert zich op dit moment verder als kinderorthopedisch chirurg.