Knieprothese (nieuwe knie)

Bij een beschadigde of versleten knie kan uw orthopedisch chirurg een knieprothese (kunstknie) overwegen en adviseren. Er zijn twee typen knieprothesen: de totale knieprothese en de halve knieprothese.

Soorten knieprothesen

Totale knieprothese

De totale knieprothese is onder te verdelen in tweeën: alleen vervanging van de knieschijf en het gewrichtsvlak in het bovenbeen, of alleen vervanging van de knieschijf en het gewrichtsvlak in het onderbeen. In beide gevallen worden de versleten gewrichtsvlakken afgezaagd. Het gewrichtsvlak ter hoogte van het bovenbeen wordt vervangen door een metalen gedeelte. In het tweede geval wordt het gewrichtsvlak ter hoogte van het scheenbeen vervangen door een hard plastic gedeelte, dat met een metalen steel in het scheenbeen wordt vastgezet.

Halve knieprothese

Als er sprake is van slijtage aan de binnen- of buitenkant van de knie, dan kan er een halve kunstknie worden geplaatst. Alleen de binnen- of buitenzijde van de knie wordt dan vervangen door metalen en plastic gedeelten.

knieprothese nieuwe knie totale knieprothese mmc

Herstel na knieprothese

Na een kunstknieoperatie kunt u uw knie volledig strekken en het lichaamsgewicht pijnloos dragen. Na de operatie voelt de knie nog een tijd warm aan. Omdat een nieuwe knie (kunstknie) geen onbeperkte levensduur heeft, wordt de operatie bij jonge patiënten zo lang mogelijk uitgesteld. Tijdens en soms ook enige dagen na de operatie krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen.

KNAP-programma voor uw nieuwe knie

Voor mensen die een knieprothese krijgen, organiseert polikliniek orthopedie een programma voor voorbereiding, nazorg en revalidatie: het Knie Actief Programma (KNAP). Dit programma is erop gericht om u na uw operatie weer snel op de been te helpen. U heeft daarbij veel steun aan uw coach (uw persoonlijk begeleider) en aan uw medepatiënten die ook een knieprothese krijgen. U volgt het programma als u opgenomen wordt op de tiende etage op locatie Eindhoven. Als u op de negende etage of in MMC locatie Veldhoven wordt opgenomen, revalideert u op eigen tempo. Het KNAP-programma bestaat onder andere uit:

  • Voorlichting: vóór, tijdens en na uw opname wordt u uitgebreid voorgelicht over wat u te wachten staat.
  • Vooraf oefenen: voor uw opname krijgt u van de fysiotherapeut een uitnodiging voor een groepsbijeenkomst waarbij u voorlichting krijgt over en gaat oefenen met het lopen met een loophulpmiddel.
  • Vooraf voorzieningen treffen voor thuis om uw revalidatie te vergemakkelijken.
  • U wordt met medepatiënten opgenomen
  • Op de verpleegafdeling is een ‘huiskamer’ ingericht, waar u met uw medepatiënten revalideert.

Groepsconsulten knieprothese

Onderdeel van het nazorgtraject is steun van uw medepatiënten en uw begeleider. Bijvoorbeeld tijdens het groepsconsult. Een groepsconsult is een gezamenlijke controleafspraak van verschillende patiënten. Deze controle vindt plaats bij de polikliniekassistent orthopedie en de verpleegkundig specialist. Allereerst gaat u met de polikliniekassistent in gesprek over uw voortgang, vragen en klachten. Daarna bespreekt men in de groep één voor één het verloop van het herstel en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij complicaties krijgt u aansluitend op het groepsconsult een consult bij verpleegkundig specialist of de orthopeed, in een aparte ruimte.

Voordelen groepsconsult

Het groepsconsult is bedacht zodat patiënten met eenzelfde aandoening van elkaar kunnen leren, elkaar tips kunnen geven en elkaar vragen kunnen stellen. Tijdens het consult krijgt de patiënt uitgebreid antwoord op zijn of haar vragen. Er is meer tijd dan in een individueel consult. Daarnaast gaat de verpleegkundig specialist in op wat men wel en niet mag doen met de nieuwe heup of knie.

Na de knieoperatie

Lopen

U mag op de dag van de operatie uit bed. Hiervoor moet u wel al voldoende kracht en gevoel in de benen hebben. U zet dan met een speciaal loophulpmiddel de eerste passen. Dit doet u onder begeleiding van de verpleegkundige. In het ziekenhuis gaat u gedurende de opname verder oefenen met lopen. Dit doet u samen met uw medepatiënten. Vaak is door de pijn een afwijkende manier van lopen ontwikkeld. Voor uw herstel is het is belangrijk om weer zo normaal mogelijk te gaan lopen. Over het algemeen bepaalt de fysiotherapeut in de thuissituatie wanneer u zonder krukken of rollator mag lopen. Dit is afhankelijk van uw manier van lopen en spierkracht.

Pijn

Na de operatie kan de knie flink pijnlijk zijn en gezwollen. Het is belangrijk om telkens een balans te zoeken tussen rust en bewegen. De pijn wordt geleidelijk aan minder. Drie tot vier maanden na de operatie treedt een aanzienlijke verbetering op.

Wond

De wond zit aan de voorzijde van de knie en is ongeveer 20 centimeter lang. De wond wordt met agraves (nietjes) gesloten. Deze mogen twee weken na de operatie bij de huisarts worden verwijderd. Na de operatie krijgt u een pleister die twee weken kan blijven zitten. Hierna hoeft de wond niet meer bedekt te worden.

Controles

Zes weken na uw operatie is het groepsconsult, samen met de medepatiënten die in dezelfde week als u een knieprothese hebben gekregen. Hierbij is tevens de verpleegkundig specialist en polikliniekassistent aanwezig. Eerst heeft u individueel een gesprek met de polikliniekassistent over de voortgang, vragen en klachten. Hierna bespreekt de verpleegkundig specialist in de groep het verloop van het herstel en kunt u vragen stellen. Drie maanden na de operatie heeft u een controleafspraak bij de orthopeed die u geopereerd heeft.

Informatie in app

Voor deze behandeling maakt de polikliniek orthopedie gebruik van een speciale app voor op uw smartphone of tablet, Orthopedie Groot Eindhoven. Deze app is een behandelwijzer die u alle relevante informatie over uw behandeling geeft op het juiste moment. U kunt de app downloaden in de App Store of Google Play.

Accepteer de ‘push notifications’ om de informatie op het juiste moment te ontvangen. Vervolgens zoekt u ‘Orthopedie Groot Eindhoven’. U kunt nu uw behandeling in Máxima MC selecteren. Druk op de knop ‘Start’ en alle voor u relevante informatie is direct zichtbaar op uw tijdlijn.

Voorbeeld oefening nieuwe knie:

Bekijk alle oefeningen.

Veelgestelde vragen na knieprothese

Wanneer mag ik weer fietsen en autorijden na een knieprothese?

U mag weer gaan fietsen als u geen krukken meer gebruikt, uw knie ver genoeg kan buigen en voldoende kracht in uw benen heeft. Gebruik bij voorkeur een damesfiets vanwege de lage instap. Het fietsen moet soepel gaan zonder grote kracht of inspanning. Eventueel oefenen op een hometrainer is aan te raden.

U mag weer gaan autorijden als u geen krukken en pijnmedicatie (die uw reactievermogen vermindert) meer gebruikt. Ook is het van belang dat u voldoende kracht in uw benen heeft. Tijdens de eerste controle wordt dit met u besproken. Raadpleeg ook de polisvoorwaarden van uw verzekeringsmaatschappij.

Hoe lang blijft mijn knie dik, pijnlijk of warm?

De pijn en zwelling van de knie kan na een totale knieprothese langdurig aanhouden. Het is belangrijk dat u een balans zoekt tussen rust en beweging.

In onze folder vindt u hier meer informatie over.

 

Kan ik (weer) sporten na een knieprothese?

Hierin kunt u een middelmatige verbetering verwachten. Sporten zoals fietsen, wandelen en golf lukken over het algemeen goed. Intensievere sporten waarbij de knieprothese zwaarder wordt belast, zoals voetbal, hardlopen, zaalsporten, hockey en contactsporten, worden afgeraden.

Kom ik in aanmerking voor revalidatie na een nieuwe knie?

Ervan uitgaan dat de operatie verloopt zoals verwacht kunt u in de thuissituatie gaan revalideren. De operatie is erop gericht dat u mag bewegen met een hulpmiddel. Mogelijk zijn er extra voorzieningen en thuiszorg nodig. Mocht u en uw familie obstakels zien om in eerste instantie niet terug naar huis te gaan, dan kunt u zelf (voorafgaand aan uw opname) een zorghotel regelen. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding van kosten.

Bij eventuele complicaties na de operatie zal er opnieuw een beoordeling plaatsvinden over de benodigde nazorg.

Is fysiotherapie noodzakelijk na een nieuwe knie?

Na uw opname is fysiotherapie noodzakelijk. Het is raadzaam om u vóór de opname aan te melden bij een fysiotherapeut bij u in de buurt, zodat hij/zij u alvast kan inplannen ná de operatie.

Let op: ga na of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoedt.

Wat zijn de mogelijke complicaties van de operatie?

Soms kunnen er complicaties optreden, zoals:

  • Infectie van de knieprothese of het gebied eromheen. Dit uit zich vaak in lekkage, roodheid en/of zwelling van de wond in combinatie met pijn en koorts. U dient dan contact op te nemen met de polikliniek orthopedie of spoedeisende hulp.
  • Trombose (bloedpropjes). U krijgt in het ziekenhuis en thuis tabletten om trombose te voorkomen.
  • Een klapvoet.
  • Loslaten van de prothese. Op de lange termijn (15 tot 20 jaar) bestaat er een kans dat één van de prothesedelen los gaat zitten. Meestal is een hersteloperatie dan noodzakelijk.

In de folder vindt u meer antwoorden op veelgestelde vragen.