Stichting Máxima

Voor extra’s in de zorg zijn weinig financiële middelen beschikbaar. Terwijl het juist de kleine dingen zijn die het hem doen als je ziek bent: net dat beetje meer comfort, net iets meer te doen hebben. Om dit mogelijk te maken in Máxima MC is Stichting Máxima opgericht. Stichting Máxima is er voor iedereen maar richt zich specifiek op drie groepen patiënten: mensen met borstkanker, patiënten die afhankelijk zijn van nierdialyse en de zorg voor vrouw, moeder en kind.

Kennis maakt beter
Er is nóg een reden waarom stichting Máxima is opgericht: de ondersteuning van medisch wetenschappelijk onderzoek. Máxima MC is een topklinisch ziekenhuis waarin veel medici worden opgeleid en waar veel onderzoek wordt gedaan. Onderzoek naar het voorkómen van ziekte. En naar betere behandelingen natuurlijk. Ook hiervoor is extra geld nodig. Want kennis maakt soms letterlijk beter.
We kunnen onze inspanningen echter alleen voortzetten met uw steun. U kunt Stichting Máxima op verschillende manieren steunen. Wat is uw manier?

Helpen als particulier

Stichting Máxima richt zich vooral op mensen met borstkanker, nierdialyse en zorg voor vrouw, moeder en kind. Help mee om extra’s te realiseren voor deze mensen. Stichting Máxima richt zich ook op onderzoek naar het voorkómen van ziekten. En naar betere behandelingen natuurlijk. U kunt Stichting Máxima op verschillende manieren steunen:
Geld doneren
Help mee! U kunt Stichting Máxima op verschillende manieren steunen. Eenmalig of per maand. Aan u de keuze. Uw bijdrage is van harte welkom. De inkomsten besteden we aan de projecten van Stichting Máxima. Stichting Máxima ontvangt geen overheidssubsidie en is daardoor volledig afhankelijk van giften.

  • Ja, ik word donateur van Stichting Máxima!
    Wilt u liever zelf een donatie overmaken, dan kan dat ook. Het bankrekeningnummer is NL62RABO0128507837 t.n.v. Stichting Máxima te Eindhoven. Vermeld s.v.p. ‘gift’.

Geld nalaten

Gezondheid blijft altijd ons meest kostbare bezit. Ook in de toekomst blijft Stichting Máxima zich inzetten om méér mogelijk te maken voor mensen in de regio Eindhoven. Geef het mooiste dat u kunt geven en steun ons met uw nalatenschap. Hier leest u een aantal tips over hoe u met een nalatenschap Stichting Máxima kunt steunen.
Testament
De wens om (een deel van) uw geld aan Stichting Máxima na te laten dient u vast te leggen in een testament. In uw testament vermeldt u wat er met uw bezittingen dient te gebeuren als u overleden bent. U kunt zelf bepalen wie uw erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn en u kunt ook een goed doel zoals Stichting Máxima als (mede)erfgenaam benoemen. U kunt in uw testament eventueel vermelden dat u uw geld naar een bepaalde bestemming van Stichting Máxima wilt laten gaan. Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een notaris.
Legaat
Als u een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis wilt nalaten heet dat een ‘legaat’. De ontvanger van dat legaat heet ‘legataris’ en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting Máxima legataris is, hoeft zij als goed doel sinds 1 januari 2006 geen successierecht te betalen.

Een actie organiseren

Wilt u Stichting Máxima steunen door een eigen actie te organiseren met uw (sport)vereniging, de school of de buurt? Dat kan! Wat dacht u van bijvoorbeeld een sponsorloop, sportdag of dansfeest? Maar misschien heeft u zelf een leuk idee en wilt u liever een andere actie organiseren. Stichting Máxima is erg blij met uw bijdrage.

Ja, ik wil Stichting Máxima steunen 

Helpen als bedrijf

Help ons om méér mogelijk te maken voor patiënten in Máxima MC. En om onderzoek te financieren naar het voorkomen van ziekte en naar betere behandelingen. Om deze doelstellingen te realiseren, hebben we voldoende slagkracht nodig. Daarom zoeken we naar samenwerking met het bedrijfsleven in de regio Eindhoven. Laat ook uw maatschappelijke betrokkenheid zien en steun Stichting Máxima!

Samenwerking

Samenwerking met Stichting Máxima is gebaseerd op wederzijds respect en gezamenlijke doelstellingen zodat win-win situaties worden gecreëerd en kan in veel verschillende vormen inhoud krijgen. Zo steunt u de regio en kan het de bedrijfstrots van uw medewerkers verhogen. Een samenwerking met Stichting Máxima versterkt uw sociaal betrokken imago. U kunt Stichting Máxima met uw bedrijf op verschillende manieren steunen. Zo kunt u bijvoorbeeld één van onze projecten ondersteunen of wetenschappelijke onderzoeksthema’s steunen. Elke organisatie is uniek. Daarom zoeken we samen met u naar de optimale samenwerkingsvorm voor uw situatie.

Samenwerkingsvormen

Eenmalige of structurele steun? Aan u de keuze. Onafhankelijkheid en de integriteit van Stichting Máxima staan bij elke samenwerkingsvorm centraal.

  • Eenmalige samenwerking: eenmalige gift, bedrijfsfeest, fondsenwervend (sport)evenement of sponsoring van een activiteit van Stichting Máxima
  • Structurele samenwerking: bedrijfsdonateurschap, sponsoring projecten, steun in natura voor projecten, fonds op naam
    Neem contact met ons op voor de samenwerkingsvorm die het beste bij uw organisatie past.

Fiscale aspecten van bedrijfsgiften

Uw giften aan een goed doel zijn aftrekbaar boven een totaalbedrag van € 227,-. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 10% van de totale nettowinst van het bedrijf in een jaar. Meer schenken mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar.
Als u Stichting Máxima sponsort (dat wil zeggen dat Stichting Máxima u voor de financiële steun een tegenprestatie biedt), ziet de fiscus de donatie als een normale kostenpost. De schenking is dan volledig aftrekbaar. Vraag uw accountant naar de specifieke regels en mogelijkheden die voor uw organisatie van toepassing zijn.

Projecten

Dankzij de bijdrage van particulieren en bedrijven hebben we al veel mooie projecten kunnen realiseren. Hieronder vindt u een greep uit de gerealiseerde projecten. We kunnen ze helaas niet allemaal laten zien.

Nieuwe huiskamer voor patiënten na een heup- of knieoperatie

Nieuwe huiskamer MMC Eindhoven

Patiënten die in Máxima MC, locatie Eindhoven, een heup- of knieoperatie ondergaan kunnen de eerste dagen na de operatie doorbrengen in een geheel vernieuwde huiskameromgeving. Christa Doesburg, verpleegkundig specialist orthopedie: “Het is aangetoond dat deze patiëntengroep sneller hersteld als zij de dagen na de operatie doorbrengen in een ruimte waar de thuissituatie wordt nagebootst. Niet in bed, maar actief in de stoel. Dit geeft de patiënt een andere beleving van ziek zijn”. Deze huiskamer is mogelijk gemaakt door Stichting Máxima en meubelfabrikant Habufa.
Acknowledge doneert USB-sticks aan kraamafdeling MMC

ICT-bedrijf Acknowledge doneerde via Stichting Máxima tweehonderd USB-sticks voor de Obstetrische High Care en kraamsuites.

Acknowlegde doneert USB sticks aan kraamafdeling

De afdeling OHC/kraamsuites is onderdeel van het Vrouw Moeder Kind-centrum. Hier zijn de USB-sticks zeer welkom. “Wanneer een vroeggeboren kindje overlijdt, kiezen ouders er soms voor om het kindje niet meer te zien. Om hen de gelegenheid te geven om later op deze beslissing terug te komen, bieden wij een USB-stick met foto’s”, aldus Linda. Dit is waar Stichting Máxima voor staat: extra’s mogelijk maken voor de patiënt.

Nieuwe basgitaar voor de muziekkamer van de kinderafdeling

Stichting máxima ontvangt basgitaar voor de kinderafdeling

Harmonie l’Union Fraternelle uit Veldhoven heeft de opbrengst van hun kerstconcert gedoneerd aan de kinderafdeling van Máxima MC. Dit in de vorm van een basgitaar voor de muziekkamer op de afdeling. Harmonie l’Union hartelijk bedankt!

Wetenschappelijk onderzoek

Met de donaties aan Stichting Máxima kan ook wetenschappelijk onderzoek worden gesteund. In 2015 is er zo subsidie verleend voor cardiologisch onderzoek van cardioloog dr. H. Kemps. Hij doet onderzoek naar determinanten van het inspanningsvermogen bij patiënten met chronisch hartfalen. Ook is subsidie verleend voor het onderzoek van Martine Uittenbogaart. Zij doet onderzoek naar de invloed van veranderende darmflora op ontwikkeling van obesitas, diabetes en niet alcoholische vetleverziekte. Wij informeren u over de resultaten.

Over Stichting Máxima

Stichting Máxima is een goed doel. Al het geld gaat naar extra’s voor de patiënten én wetenschappelijk onderzoek. Een onafhankelijk bestuur ziet hierop toe en rapporteert hier volledig open en transparant over. De bestuursleden hebben hun sporen verdiend in de medische en bancaire wereld en zetten zich vrijwillig en belangeloos voor stichting Máxima in. Zonder enige financiële vergoeding. Want stichting Máxima is er voor u.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Máxima bestaat uit:

  • dr F.A.A.M. Croiset van Uchelen, voorzitter en gepensioneerd chirurg
  • dr. M.A.H.M. Wiegerinck, vice voorzitter en gepensioneerd gynaecoloog
  • P.H.C.M. van Vroenhoven, bestuurslid en voormalig directeur particulieren Rabobank Eindhoven en Veldhoven

ANBI-status

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Máxima is een ANBI. Meer informatie kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Jaarverslag

Bekijk hier onze jaarrekening:
Stichting Maxima jaarrekening 2018

Eerdere jaarverslagen:
Stichting Maxima jaarrekening 2017
Stichting Maxima jaarrekening 2016
Stichting Máxima jaarrekening 2015
Stichting Máxima Verslag van activiteiten 2015
Stichting Máxima jaarrekening 2014
Stichting Máxima Verslag van activiteiten 2014
Stichting Máxima Jaarverslag 2013
Stichting Máxima jaarverslag 2012

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over Stichting Máxima? Wilt u een actie starten? Wilt u als bedrijf samenwerken met ons? Of wilt u een adreswijziging doorgeven of een machtiging stopzetten? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of post.

Stichting Máxima
Postbus 90052
5600 PD Eindhoven
(040) 888 67 81
info@stichtingmaxima.nl
RSIN: 0080.89.772