Over pijngeneeskunde

Hoe verloopt de eerste afspraak?

Als u door uw huisarts of een specialist wordt doorverwezen naar de pijngeneeskunde, volgt altijd eerst een intakegesprek op de polikliniek met de pijnspecialist. In dit gesprek worden de klachten besproken aan de hand van door u ingevulde vragenlijsten en wordt er eventueel lichamelijk onderzoek gedaan. Soms spreekt de pijnspecialist aanvullend onderzoek af of heeft hij overleg met andere specialisten die zitting hebben in het multidisciplinaire overleg. Is de diagnose duidelijk, dan wordt in overleg met u een behandelplan gemaakt.

Hoe verloopt de behandeling?

Als de specialist van het Pijncentrum een pijnbehandeling met u afspreekt, krijgt u daarover schriftelijke informatie mee. Zodra u voor de behandeling bent ingepland, krijgt u daarover schriftelijk bericht. U krijgt dan te horen op welke dag u behandeld wordt en waar en wanneer u zich mag melden. Als u bloedverdunners gebruikt, dan wordt met u besproken of u enkele dagen voor de behandeldatum hiermee moet stoppen.

De behandeling van pijn kan bestaan uit: medicijnen, zenuwblokkades (de zenuw kan de pijn niet meer doorgeven aan de hersenen), neurostimulatie (het beïnvloeden van de zenuw met een elektrisch stroompje), fysiotherapie of psychologische behandeling. Vaak worden meerdere behandelvormen gecombineerd. Bij een pijnbehandeling wordt de patiënt een à twee uur opgenomen in het centrum voor pijngeneeskunde.

Er wordt altijd een controle afspraak gepland met u. Deze vindt enkele weken na behandeling plaats; afhankelijk van de soort behandeling is dit na 1, 3 of 10 weken.

Behandelteam

Máxima MC heeft een compleet team beschikbaar voor onderzoek naar en behandeling van pijn. Hier leest u meer over het team.

Wist u dit al?

  • In Nederland lijden 2,97 miljoen mensen aan chronische pijn. Hiervan is 60% vrouw met een gemiddelde leeftijd van 51,3 jaar.
  • Acute pijn is een waarschuwing dat er iets mis is in het lichaam. De zenuwuiteinden worden geprikkeld of beschadigd en geven dit door aan de hersenen. Deze pijn wordt vaak als scherp ervaren.
  • Chronische pijn kan positief beïnvloed worden door lichaamsbeweging, ontspanning en positieve gedachten en gevoelens.
  • De behandeling van pijn kan bestaan uit: medicijnen, zenuwblokkades (de zenuw kan de pijn niet meer doorgeven aan de hersenen), neurostimulatie (het beïnvloeden van de zenuw met een elektrisch stroompje), fysiotherapie of psychologische behandeling. Vaak worden meerdere behandelvormen gecombineerd.
  • Bij een pijnbehandeling wordt de patiënt een 1-2 uur opgenomen in de lounge van het centrum voor pijngeneeskunde. Hier staan comfortabele stoelen waar voor- en na de behandeling gebruik van gemaakt wordt. De behandeling zelf vindt plaats in de behandelkamer. De patiënt komt hier op een speciaal bed liggen waar de behandeling uitgevoerd wordt.