Behandelteam

Een pijnbehandeling in het centrum voor pijngeneeskunde

Máxima MC heeft een compleet team beschikbaar voor onderzoek naar en behandeling van pijn. Ons team bestaat uit pijnspecialisten, verpleegkundig pijnconsulentes, verpleegkundigen, doktersassistentes en medisch-secretaresses.

  1. Pijnspecialist of physician assistant
    De pijnspecialist of physician assistent behandelt met een naald de juiste zenuw die de pijn veroorzaakt, in dit geval in de nek. Via deze naald wordt door middel van medicatie en/of een gepulseerde stroom de prikkelgeleiding van de zenuw geremd.
  2. Pijnverpleegkundige
    De pijnverpleegkundige assisteert bij het maken van de röntgen- of echobeelden op aanwijzing van de pijnspecialist. Deze beelden zorgen ervoor dat de pijnspecialist de juiste zenuw vindt en kan behandelen. Met de zuurstofmeter om de vinger van de patiënt houdt de verpleegkundige het zuurstofgehalte in het bloed en de hartslag in de gaten.
  3. Poli-assistent
    De poli-assistent legt vooraf alle spullen klaar die nodig zijn voor de behandeling. Zij bedient het apparaat waarmee elektrische stroompjes gegeven worden. Deze stroompjes veroorzaken warmte en een elektromagnetisch veld waardoor de prikkelvorming en prikkelgeleiding naar de hersenen worden geremd.