Over psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van Máxima MC, ook wel PAAZ genoemd, richt zich op de diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten, crisisopvang en kortdurend behandeling. We zijn gespecialiseerd in de combinatie van psychiatrisch lijden en lichamelijk ziekte. Naast onze verpleegafdeling en de polikliniek bieden we verschillende vormen van ambulante begeleiding.

  • De klinische afdeling psychiatrie biedt crisisinterventie en kortdurende behandeling op een gesloten afdeling met 26 bedden.
  • De polikliniek biedt naast de poliklinische behandeling door de psychiaters ook poliklinische begeleiding door sociaal-psychiatrische verpleegkundigen.
  • Daarnaast is er ook psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) beschikbaar.
  • De consultatieve functie voor de rest van het ziekenhuis wordt ondersteund door consultatief psychiatrisch verpleegkundigen.
  • We participeren in de POP-poli, een polikliniek voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap.
  • Op kleinere schaal wordt er ambulante therapie gegeven, zowel individueel als groepsgewijs.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder.