PIT-verpleegkundigen

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een vorm van tijdelijk ondersteunende thuiszorg voor patiënten met psychiatrische problemen. In uw eigen omgeving wordt ondersteuning geboden die u nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen functioneren. De PIT wordt gegeven door een psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling psychiatrie van Máxima MC. De verpleegkundige bezoekt u doorgaans een á twee keer per week, met een maximum van twaalf weken. Hierna wordt de PIT beëindigd.