Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) biedt behandeling en begeleiding van uw psychiatrische problemen. Daarbij wordt gekeken naar uw functioneren binnen uw leefomgeving. De gesprekken vinden plaats op de polikliniek psychiatrie van Máxima MC.

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige kan als uw eerste aanspreekpunt van uw behandeling fungeren. Uw psychiater is echter hoofdbehandelaar en bepaalt het (medicatie)beleid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze patiëntenfolder.