Spoedeisende Hulp

Is de klacht levensbedreigend?
Bel dan altijd 112

Is de klacht niet levensbedreigend?

 • Op werkdagen tot 17.00 uur neemt u contact op met uw eigen huisarts
 • Op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend neemt u contact op met uw lokale huisartsenpost

Spoedeisende Hulp

Op locatie Veldhoven heeft Máxima MC een Spoedeisende Hulp (SEH) die 24 uur per dag is geopend. Een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen staat klaar om u te helpen.

We verdelen patiënten die op de Spoedeisende Hulp komen onder in twee groepen. Hierdoor kunnen wij u sneller en beter helpen. Het gaat om de volgende groepen:

 • patiënten die meteen (acuut) gezien moeten worden en/of complexe zorg nodig hebben;
 • patiënten die nog even kunnen wachten en/of weinig complexe zorg nodig hebben.

Op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn een aantal kamers ingericht voor specifieke doelen. Zo zijn er bijvoorbeeld een gipskamer, een röntgenkamer, een kinderkamer en een traumakamer te vinden.

Locatie

De Spoedeisende Hulp op onze locatie in Veldhoven heeft een eigen ingang. Volg de borden ‘Spoedeisende Hulp’ op het terrein van Máxima MC. Bekijk hier onze adresgegevens en route. De SEH is te bereiken via telefoonnummer: (040) 888 88 11.
    

Meenemen

Als u naar de Spoedeisende Hulp komt, meldt u zich bij binnenkomst eerst aan de balie. Daar vragen wij naar de reden van uw komst en wordt u vervolgens ingeschreven. Voor de inschrijving hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • legitimatiebewijs
 • verzekeringspas
 • servicepas
 • eventuele verwijsbrief van de huisarts

    

Triage

Nadat u bent ingeschreven, beoordeelt een triage-verpleegkundige de ernst van uw zorgvraag. Aan de hand daarvan stelt hij vast hoe snel u geholpen dient te worden. De triage-verpleegkundige verleent de eerste zorg, zoals wondverzorging, aanvragen van röntgenfoto, bloedafname of het geven van pijnstilling.
Afhankelijk van de ernst van de zorgvraag gaat u direct naar een behandelkamer of neemt u nog even plaats in de wachtkamer. Naar aanleiding van de triage kan het zijn dat later binnengekomen patiënten eerder worden geholpen.
   

Wachttijden

Wij stellen alles in het werk om lange wachttijden te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u in de wachtkamer of behandelkamer enige tijd moet wachten. Dit kan komen doordat:

 • een patiënt met een ernstige zorgvraag voorrang krijgt;
 • bloedonderzoek op het laboratorium wordt uitgevoerd. Dit duurt minimaal een uur;
 • de onderzoeksafdelingen (bijvoorbeeld röntgen) niet altijd direct beschikbaar zijn;
 • overleg met een andere specialist nodig is;
 • meerdere specialismen bij één patiënt betrokken zijn.

Na de behandeling

Veel patiënten kunnen na onderzoek en/of behandeling weer naar huis. U krijgt dan instructies of een folder mee over de nazorg thuis. Daarnaast wordt er eventueel een vervolgafspraak op de polikliniek gepland of wordt u voor controle naar de huisarts verwezen. De huisarts wordt op de hoogte gebracht dat u op de SEH bent geweest. Krijgt u een recept voor medicatie, dan kan dat gehaald worden in onze apotheek. Mocht na behandeling blijken dat u krukken nodig heeft dan kunt u deze huren of kopen op de SEH. Ook douchezakken voor om gips zijn bij ons verkrijgbaar.

Het kan echter zijn dat de arts het nodig vindt u voor verder onderzoek en/of behandeling op te nemen in het ziekenhuis. Een verpleegkundige van de SEH brengt u dan naar de afdeling. Meestal is dit naar de afdeling Acute Opname Afdeling.

Goed om te weten

MRSA-bacterie
Bij inschrijving wordt u gevraagd of u:

 • de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis;
 • spoedeisende hulp heeft ontvangen in het buitenland;
 • beroepshalve in contact komt met levende varkens of vleeskalveren;
 • woont op een bedrijf waar u in contact komt met levende varkens of vleeskalveren.

Dit in verband met de MRSA-bacterie.

Eten en drinken
Het kan zijn dat u voor een aantal onderzoeken of behandelingen nuchter moet blijven. Wilt u eten of drinken? Graag in overleg met de verpleegkundige.

Klachten

Bij problemen of klachten hopen wij dat u deze bespreekbaar maakt bij de arts en/of de verpleegkundige die u behandelt. Zo nodig kunt u vragen naar de leidinggevende van de SEH via telefoonnummer (040) 888 88 11. Mocht dit echter niet kunnen of niet leiden tot een bevredigend resultaat dan kunt u voor bemiddeling terecht bij de klachtenfunctionaris.

Folders

Acute Opname Afdeling
Afdeling Spoedeisende Hulp

Huisarts, 112 of Spoedeisende Hulp?

U wordt ziek of heeft een ongeluk gehad en u twijfelt: moet u naar de Spoedeisende Hulp of is een bezoek aan de huisarts voldoende? We leggen het hieronder uit.

In veel gevallen kan de huisarts u verder helpen. Neem dus eerst contact op met de (plaatsvervangende) huisarts. Hij zal uw situatie beoordelen en u zo nodig doorverwijzen naar Máxima MC. Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Vindt de huisarts het nodig dat er aanvullend onderzoek of behandeling nodig is dan wordt u meestal naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen.
Als de klachten zo ernstig zijn dat er direct hulp is vereist dan belt u 112 om naar de ambulance te vragen.

Huisartsenpost

Heeft u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend dringend een huisarts nodig, dan kunt u terecht bij een huisartsenpost. Woont u in de regio De Kempen neem dan contact op met de huisartsenpost van Shoko. Woont u in de regio Eindhoven, Helmond of Geldrop, dan kunt u terecht bij de Centrale Huisartsenpost.

Bent u niet in staat om naar de huisartsenpost te komen, dan komt de huisarts naar u. Wanneer de arts aanvullend onderzoek of behandeling nodig vindt dan wordt u meestal naar de afdeling Spoedeisende Hulp verwezen.

U kunt het telefoongesprek met de huisartsenpost voorbereiden door de volgende gegevens bij de hand te houden:

 • naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum
 • naam van uw eigen huisarts
 • naam van uw zorgverzekeraar en uw klantnummer/relatienummer
 • namen van gebruikte medicijnen

Apotheek

Apotheek De Run, gelegen bij de hoofdingang van MMC, locatie Veldhoven, is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.30 uur. Voor spoedgevallen kunt u na openingstijden alsnog bij deze apotheek terecht. Dan gaat de zogenoemde dienstwaarneming in.

Deze dienst is bedoeld voor het halen van medicijnen, wanneer dit niet kan wachten tot de volgende dag of na het weekend. De diensttijden zijn:

 • Maandag tot en met vrijdag: 17.30 uur tot 22.00 uur
 • Zaterdag en zondag: 10.00 uur tot 21.00 uur
 • Feestdagen: 10.00 uur tot 18.00 uur

Buiten deze uren is de Centrale Dienstapotheek bij de huisartsenpost Eindhoven open. De apotheek ligt aan de Michelangelolaan 2. Verder kunt u uw eigen apotheek bellen. U hoort dan welke apotheek in de omgeving dienst heeft. Of vraag de doktersassistente van de huisartsenpost om hulp.