Vaatproblemen bij sporters

Bij wielrennen, schaatsen en triathlon komen beenklachten bestaande uit pijn, een machteloos gevoel en/of kramp in de benen vaak voor. Dit kan komen door vaatproblemen.

Vaak wordt een bloedvatprobleem bij sporters niet of te laat ontdekt. Dit komt omdat hiervoor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling nodig is. Dr. Goof Schep, sportarts in Máxima MC, is de Nederlandse specialist op dit gebied.

Symptomen

Sporters met bloedvatproblemen ervaren de volgende klachten:

  • Een gevoel van verzuring, verkramping en/of pijn in (één van) de benen bij zware inspanning of in diepe zit. Kenmerkend is dat het ene been sneller verzuurt dan het andere. De klachten verdwijnen bijna altijd na een paar minuten rust en kunnen bij hard fietsen vaak in een paar minuten worden opgewekt.
  • Kracht- en controleverlies in één of beide benen
  • Soms zijn er ook rugklachten.

Oorzaak

Bij wielrenners worden vaatproblemen veroorzaakt door de gebogen positie op de fiets. Het probleem komt echter ook voor bij schaatsers en triatleten. Door een gebogen heuphoek en de vele omwentelingen kan de bekkenslagader een ‘knik’ maken. Vergelijk het met een tuinslang die u steeds op hetzelfde punt buigt: eenmaal geknikt, zal de slagader bij iedere zware inspanning op hetzelfde punt afknikken. De bekkenslagader zorgt voor de toevoer van bloed naar de benen. Het steeds afknikken van de slagader kan leiden tot problemen in de bloedtoevoer. Een slechte doorstroming van het bloed in de slagader leidt tot een zuurstoftekort in de beenspieren en daarmee tot snellere verzuring.

Onderzoek

Een scala aan onderzoeken is nodig om vast te kunnen stellen of de klachten veroorzaakt worden door een afknelling van de bekkenslagader. Sportarts dr. Schep heeft zich gespecialiseerd in dit onderzoek. Allereerst vindt er een telefonisch intakegesprek plaats, waarbij uw klachten besproken worden. Mochten de klachten op een mogelijke afknelling van de bekkenslagader wijzen, dan kan verder onderzoek uitsluitsel geven.

Behandeling

Onbehandeld kan het bloedvatprobleem tot ernstige beschadiging van de slagader leiden. Door aanpassing van het sportmateriaal en/of de houding kunnen de klachten verminderen. Soms is een operatie nodig, waarbij de bekkenslagader operatief losgemaakt wordt van het onderliggende weefsel. Bij ernstigere gevallen is een vaatreconstructie nodig. Dan wordt niet alleen de bekkenslagader losgemaakt, maar ook gerepareerd.

Selfcheck

Bent u een wielrenner die veel fietst en kampt met bovengenoemde klachten? Doe dan hier de selfcheck, ontwikkeld door onze sportarts dr. Schep. De selfcheck bestaat uit een aantal eenvoudige vragen. Hiermee wordt de kans dat een bloedvatprobleem oorzaak is van uw klachten bepaald. Ook krijgt u advies over bij wie u terecht kunt voor hulp.

Video

Topklinische functie

De behandeling van vaatproblemen bij sporters is een erkende topklinische functie van MMC. Dit staat vastgelegd in het STZ Topklinisch Zorgregister: een register om patiënten en verwijzers inzicht te geven in de landelijke topfuncties van ziekenhuizen voor bovengemiddeld complexe zorg.