Selfcheck vaatproblemen

Bij sporters komen beenklachten bestaande uit pijn, een machteloos gevoel en/of kramp in de benen vaak voor. Vaak worden vaatproblemen bij sporters niet of te laat ontdekt. Doe hier de selfcheck, ontwikkeld door onze sportarts dr. Schep. De selfcheck bestaat uit een aantal eenvoudige vragen. Hiermee wordt de kans dat een bloedvatprobleem oorzaak is van uw klachten bepaald. Ook krijgt u advies over bij wie u terecht kunt voor hulp.

In het blad Fiets legt Goof Schep uit wat het is en wat de behandelopties zijn.

Ga naar de Self-Check

Contact