Vormen van allergische reacties

Er zijn vier typen allergische reacties: type I, type II, type III en type IV. Iedere reactie heeft haar eigen kenmerken.

Type I reactie

Bij een type I allergische reactie maakt het lichaam allergische antistoffen aan die zorgen voor een heftige reactie. De reactie treedt vaak binnen een paar minuten op en bijna nooit later dan een uur nadat u in aanraking bent gekomen met de stof waar u allergisch voor bent. Een voorbeeld van een type 1 allergie is hooikoorts. Typische klachten voor deze reactie zijn:

  • Galbulten
  • Zwellingen
  • Prikkelingen in de mond en keelholte
  • Verstopte neus of loopneus
  • Rode geprikkelde ogen
  • Buikkrampen
  • Misselijkheid, braken en diarree

Soms komt de meest ernstige vorm van een allergische reactie voor: anafylaxie.

Type II reactie

Hierbij maakt het lichaam ook antistoffen aan, maar van een ander soort dan bij een type I. In het geval van een geneesmiddelenallergie hechten medicijnen zich bijvoorbeeld aan het oppervlak van bloedcellen of aan huidcellen. Het lichaam herkent deze bloed- en huidcellen als lichaamsvreemd en start een afweerreactie. Als gevolg hiervan kunnen bloedplaatjes worden afgebroken, wat een gestoorde bloedstolling veroorzaakt. Ook kan bijvoorbeeld de opperhuid loslaten. Het gevolg daarvan is blaarvorming.

Type III reactie

Bij een type III reactie hechten antistoffen zich (bij een geneesmiddelenallergie) aan medicatie in de bloedbaan en vormen hier zogenaamde complexen mee. Deze complexen kunnen neerslaan in kleine bloedvaten in de nieren, longen en huid en op die manier koorts, gewrichtspijn, nierproblemen, ontstekingsplekken in de huid en bloeduitstortingen veroorzaken. De reacties treden meestal zes tot acht uur nadat u in contact bent gekomen met de stof waar u allergisch voor bent op.

Type IV reactie

Een type IV reactie wordt ook wel vertraagd type allergie genoemd. Hierbij richten bepaalde cellen van het afweersysteem zich specifiek tegen een stof en veroorzaken een ontsteking. Deze reactie komt langzamer op gang dan bij type I, II en III. Meestal is dit pas na een paar dagen. Een type IV reactie veroorzaakt een groot aantal verschillende huidreacties. De huidreacties kunnen relatief onschuldig zijn, zoals eczeem, maar ook veel ernstiger vormen aannemen, zoals blaarziekten.