Bezoek polikliniek

U kunt uw afspraak in Máxima MC voorbereiden met deze praktische informatie.

Let op: vanwege het coronavirus is een bezoek aan het ziekenhuis op dit moment verbonden aan een aantal voorwaarden.

Bent u verhinderd?

Als u verhinderd bent, wilt u uw afspraak dan uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch annuleren. Wij kunnen op dit tijdstip iemand anders helpen.

Meenemen naar uw afspraak

Om uw bezoek aan de polikliniek zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat u een aantal documenten meeneemt naar het ziekenhuis:

 • verwijzing van uw huisarts of specialist bij uw eerste afspraak;
 • geldig legitimatiebewijs;
 • servicepas (bij uw eerste afspraak in MMC aan te vragen bij de servicebalie);
 • afspraakbevestiging, als u deze heeft;
 • inschrijfbewijs en polisnummer van uw zorgverzekeraar;
 • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking

Servicepas

Bent u nog niet eerder als patiënt in Máxima MC geweest? Dan moet u zich eerst inschrijven als patiënt. Dit kan bij de registratiebalie op beide locaties in het ziekenhuis.
Op uw servicepas staat uw patiëntennummer, een foto (deze wordt aan de registratiebalie gemaakt) en een aantal persoonlijke gegevens.

Wat heeft u nodig om een servicepas aan te vragen?

 • een geldig legitimatiebewijs
 • inschrijfbewijs en polisnummer van uw zorgverzekeraar

Wij vragen u ook om de volgende informatie:

 • uw (mobiele) telefoonnummer
 • toestemming voor het versturen van een sms als afspraakherinnering
 • uw e-mailadres
 • uw contactpersoon (voor noodgevallen)
 • de naam van uw huisarts, tandarts en apotheek
 • toestemming om uw medische gegevens te mogen delen met uw zorgverleners buiten Máxima MC

Route naar de polikliniek

Volg in het ziekenhuis de bordjes met het routenummer naar de betreffende polikliniek of afdeling.
Op beide locaties zijn afdelingen en poliklinieken aangeduid met een driecijferig routenummer. Het eerste cijfer verwijst naar de verdieping (0=begane grond, 1=eerste verdieping, etc.) de volgende twee cijfers naar de exacte plek. Bij binnenkomst vindt u het juiste routenummer op het centrale informatiebord.

Bereid uw gesprek voor

Bereid u goed voor op het gesprek met de specialist of verpleegkundige. Zo voorkomt u dat er na de afspraak nog vragen of onduidelijkheden zijn. Enkele tips voor het gesprek:

 • schrijf uw vragen vooraf op;
 • neem iemand mee, bijvoorbeeld uw partner, vriend of kennis;
 • antwoorden of aantekeningen kunt u tijdens het gesprek noteren;
 • vraag om uitleg als iets niet direct duidelijk is.

Tijdens uw afspraak stelt de specialist natuurlijk ook vragen aan u. Ook hierop kunt u zich voorbereiden. Mogelijke vragen:

 • Wat zijn precies uw klachten?
 • Hoelang heeft u al last van uw klachten?
 • Wanneer treden de klachten op?
 • Komen er ziekten in uw familie voor? Zo ja, welke?
 • Spelen andere factoren mee, bijvoorbeeld de thuissituatie?

Melden bij de polikliniek

Bij aankomst op de polikliniek meldt u zich bij de balie. Hier geeft u uw servicepas en eventuele verwijsbrief af. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte. Het kan zijn dat u even moet wachten.

Voorzieningen

Máxima MC maakt uw bezoek graag zo aangenaam mogelijk. We bieden daarom de volgende voorzieningen.