Onderzoek naar het voorspellen van de adalimumab bloedspiegel

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg in Máxima MC. Binnen de ziekenhuisapotheek loopt momenteel een onderzoek naar het voorspellen van de adalimumab bloedspiegel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vingerprik.

Adalimumab is een medicijn, wat onder andere gebruikt wordt bij reuma en darmontstekingen. De juiste dosering adalimumab kan momenteel per patiënt pas na een aantal maanden behandeling worden vastgesteld door bloed te prikken. In dit onderzoek voorspellen we na de eerste adalimumab-toediening al wat de juiste dosering is en controleren we na een aantal maanden of de voorspelling juist was. Als dat klopt, kunnen we in de toekomst alle patiënten al heel snel de juiste dosering voorschrijven.

Verloop onderzoek

InsightRx is een computerprogramma waarmee bloedspiegels van verschillende geneesmiddelen kunnen worden voorspeld. Het doel van het onderzoek is uitzoeken hoe vaak InsightRx de juiste waarde voor de adalimumab bloedspiegel voorspelt. Als het lukt de adalimumab bloedspiegels goed te voorspellen, kunnen we veel eerder in de behandeling (met behulp van een vingerprik) de juiste dosering voor de patiënt voorspellen.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

In totaal doen er 40 proefpersonen mee aan het onderzoek. Als u meedoet, duurt dat ongeveer 12 weken.
Hiervoor gaat u:

  • Gedurende 12 weken een speciale (Health Beacon) naaldencontainer gebruiken;
  • 3 keer thuis met een vingerprik bloed afnemen.

Voor een correcte meting is het erg belangrijk dat de mitratips volledig gevuld zijn (rood gekleurd), daarom vragen we u de vingerprikinstructie  goed te lezen en onderstaande video te bekijken.

 
Foute afname                                         Juiste afname

 

De reguliere bloedafnames in het kader van uw behandeling blijven uiteraard ook noodzakelijk.

Meer informatie

Het onderzoek wordt geleid door ziekenhuisapotheker Paul Klaver. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met hem, via telefoonnummer 040 888 90 20.