Polikliniek & opname

Voorbereiding

Voor het maken van een afspraak bij Bekkenzorg Máxima heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist waarin uw klachten zijn omschreven. Voor het plannen van een afspraak bij de juiste specialist, hebben we inzicht nodig in uw klachten. Daarom vraagt een medewerker van Bekkenzorg Máxima, al vóór uw eerste afspraak, de volgende informatie van u (formulieren sturen wij u per post toe):

  • een ingevulde vragenlijst;
  • zonodig een ingevuld plasdagboek;
  • een verwijsbrief van uw (huis)arts.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u de formulieren per post, samen met een folder over Bekkenzorg Máxima en een antwoordenvelop. De ingevulde formulieren en de verwijsbrief van uw (huis)arts stuurt u retour in de meegestuurde antwoordenvelop naar het volgende adres:

Máxima MC, locatie Eindhoven
Bekkenzorg Máxima
Antwoordnummer 260
5600 PD Eindhoven

Alle afspraken op één dag

Het opsturen van de informatie scheelt u een extra bezoek aan het ziekenhuis en de specialisten bereiden zich hierdoor goed voor op uw afspraak, waardoor we u sneller en beter kunnen helpen. Aan de hand van uw gegevens beoordelen wij bij welke specialist(en) u uw eerste afspraak krijgt en welke aanvullende onderzoeken er verricht worden. Eventueel belt de continentieverpleegkundige u op om de vragenlijst met u door te nemen. We plannen uw afspraken en onderzoeken op één ochtend of middag. Met deze aanpak stellen we na uw eerste bezoek naast de diagnose ook direct een behandelplan voor u op.

Afspraakbevestiging

De secretaresse van Bekkenzorg Máxima belt u vervolgens om de datum en tijd van uw afspraak met u af te stemmen. Als u op voorhand aanvullend onderzoek nodig heeft, dan vertellen we u dit tijdens het telefoongesprek. Uw afspraken worden ook schriftelijk bevestigd. Een afspraak neemt enige tijd in beslag. Houdt u er rekening mee dat u ongeveer twee uur in het ziekenhuis bent. Er zijn hierdoor wel veel minder vervolgbezoeken nodig.

Uw bezoek

Meestal is er sprake van één probleem aan de bekkenbodem. Bij meerdere problemen aan de bekkenbodem zien we u op een speciaal spreekuur in MMC, locatie Eindhoven. Het voordeel hiervan is dat een gynaecoloog, uroloog en bekkenfysiotherapeut direct mee kunnen beoordelen als dat gewenst is. Dit scheelt u extra bezoeken aan het ziekenhuis.

Bij complexe problemen, terugkerende problemen en second opinions zien we u ’s morgens bij Bekkenzorg Máxima in MMC Eindhoven.
U heeft dan een gesprek met de gynaecoloog, uroloog en bekkenfysiotherapeut en er vindt lichamelijk onderzoek plaats. Eventueel volgt daarna aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een cytoscopie (kijkonderzoek in de blaas).
Afhankelijk van uw klachten plannen we soms voorafgaand een urodynamisch onderzoek (+/- één uur).

Naar het ziekenhuis: route, inschrijven en aanmeldzuilen

Komt u binnenkort naar het ziekenhuis voor een afspraak? We helpen u graag met praktische informatie over onder meer de route naar het ziekenhuis, het inschrijven bij de registratiebalie en het aanmelden voor uw afspraak via een aanmeldzuil. U vindt deze informatie op de pagina ‘Afspraak, opname en bezoek’.