Kijkoperatie

Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van kijkoperaties, ook wel laparoscopie genoemd. De afdelingen chirurgie, gynaecologie en urologie werken nauw samen op dit gebied. Door jarenlange ervaring kunnen zij vrijwel alle operaties uitvoeren via een kijkoperatie.

Wat is een kijkoperatie?

Bij een kijkoperatie wordt geopereerd zonder een grote wond te maken. De huid hoeft dus niet opengesneden te worden. Door een aantal kleine sneetjes worden instrumenten en een camera in de buik gebracht. Er gebeurt verder hetzelfde als bij een ‘gewone’ operatie; het wegnemen van een ziek orgaan of het herstellen van een probleem in het lichaam.

Hoe verloopt een kijkoperatie?

Een kijkoperatie vindt in de meeste gevallen onder algehele verdoving (narcose) plaats. Om te beginnen wordt de buik opgeblazen met koolzuurgas (CO2). Dit is een onschadelijk gas en wordt gebruikt om meer ruimte te maken tussen de verschillende organen. Dit maakt de operatie veiliger.

Buisjes inbrengen
Daarna wordt een aantal buisjes (meestal drie tot vijf) van 0,5 tot 1 centimeter dikte in de buik gebracht . De wondjes en daarna littekens worden hierdoor dus ook maar slechts maximaal 1 centimeter groot. Om een orgaan te kunnen verwijderen is het soms wel nodig om één van de sneetjes iets groter te maken.

Operatie
Door één van de buisjes wordt een camera ingebracht, zodat de specialist op een televisiescherm de buikinhoud kan zien. Door de andere buisjes worden instrumenten ingebracht waarmee wordt geopereerd, zoals schaartjes en een pincetje, en soms extra instrumenten om de operatie gemakkelijker te maken. Dit zijn hoogwaardige instrumenten waarmee de specialist tot diep in de buik kan opereren. De operatie zelf gebeurt dan ook volledig via het televisiescherm, vandaar de naam kijkoperatie.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Minder pijn na de operatie. De wondjes bij een kijkoperatie zijn kleiner dan bij een buikoperatie. U heeft na de operatie minder pijn en ook minder pijnstilling nodig.
  • Minder bloedverlies tijdens de operatie. Mede doordat de camera het beeld sterk vergroot wordt er nog nauwkeuriger gewerkt. Bovendien hoeft er geen grote incisie gemaakt te worden en blijven omliggende organen ongedeerd.
  • Geen schade aan omliggende organen. De omliggende organen en spieren in de buik blijven bij een kijkoperatie op hun plek. Hierdoor ontstaan er minder snel verklevingen. Bij een klassieke operatie worden deze verschoven om plaats te maken.
  • Een groot aantal van de kijkoperaties kunnen via dagbehandeling plaatsvinden. Dit betekent dat u ’s ochtends komt en enkele uren na de operatie alweer naar huis gaat.
  • Uit diverse onderzoeken is gebleken dat patiënten die via een kijkoperatie worden geopereerd sneller hun dagelijkse werkzaamheden kunnen oppakken.
  • De wondjes, en dus ook de littekens, zijn kleiner. Het cosmetisch resultaat is fraaier dan na een grote buikoperatie.
  • Kleine kans op littekenbreuken.

Nadelen

  • Niet alle ingrepen kunnen via een kijkoperatie worden uitgevoerd. Soms is een orgaan te groot om via een kijkoperatie te verwijderen. Ook kan er sprake zijn van verklevingen, of moet de buik wegens complicaties tijdens een operatie toch opengemaakt worden. Dit zijn echter uitzonderingen.