Achillespeesruptuur

Bij een achillespeesruptuur is er sprake van een scheur in de achillespees. Deze pees verbindt de kuitspieren met het hielbeen en is sterk. Dat moet ook wel, want er komen vaak grote krachten op te staan. Denk maar eens aan het trekken van een sprintje: een hoge belasting voor zo’n pees. Soms is de belasting te hoog en kan door een plotselinge beweging een scheur in de achillespees ontstaan.

Symptomen

Een achillespeesruptuur kunt u herkennen aan acute, hevige pijn achter op de kuit of enkel. Lopen lukt niet of nauwelijks meer en ook de kracht om op de tenen te staan ontbreekt. Daarnaast kan warmte, roodheid en zwelling rond de achillespees voorkomen.

Oorzaak

Bijna altijd is een snelle en plotselinge beweging de oorzaak van een achillesruptuur. Een voorbeeld daarvan is een sprong bij een volleybalwedstrijd. Mogelijk ontstaat de scheuring doordat de achillespees niet stevig genoeg is aangelegd of verzwakt is.

Onderzoek

Om te weten of de achillespees gescheurd is, test de arts of de hiel nog van de grond getild kan worden en voelt hij of er een onderbreking in het verloop van de pees zit. Mocht dit onderzoek geen duidelijkheid geven, dan kan echografie volgen.

Behandeling

Bij een grote scheuring of wanneer de pees volledig is afgescheurd, is een van de volgende behandelingen noodzakelijk:

  • Een operatie, waarbij de peesuiteinden tegen elkaar aangelegd worden, om deze vervolgens aan elkaar te hechten. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving.
  • Een niet-operatieve behandeling. De voet wordt dan in strekstand gehouden met behulp van een gipsspalk of tape. Hierdoor komen de gebroken peesuiteinden tegen elkaar aan te liggen, om vervolgens weer aan elkaar te groeien.

Welke behandeling wordt gekozen hangt van veel factoren af, zoals de leeftijd, gezondheid en (sport)activiteit van u en de voorkeur van zowel u als de arts. Omdat bij de operatieve behandeling de kans kleiner is dat de achillespees opnieuw scheurt, wordt dit in ons ziekenhuis meestal geadviseerd.

Wanneer er sprake is van langdurige peesklachten, kunt u bij de sportarts terecht voor onderzoek en behandeling.

Risico’s

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de kans op complicaties, zoals een nabloeding of infectie, aanwezig. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Opnameduur

Bij deze operatie hoort een kortdurende opname. Over het algemeen kunt u de dag na de operatie weer naar huis.

Na de behandeling

Operatie
De herstelfase van een operatie aan de achillespees is tien tot twaalf weken. Direct na de operatie wordt er een gipsspalk aangelegd, waardoor u de eerste week op krukken loopt. Hierna verwijdert de arts de hechtingen en krijgt u een hakverhoging van 3 centimeter of een softcast (zacht gips). In beide gevallen blijft dit zes weken op zijn plaats. Samen met de fysiotherapeut gaat u vervolgens aan de slag om uw enkelfunctie en de kracht in uw kuitspier te herstellen.

Niet-operatief
Na de behandeling heeft u in totaal zes weken gips, waarvan de laatste twee weken met loopgips. Het kan zijn dat u na het verwijderen van het gips een hakverhoging krijgt. Dit is de gemiddelde procedure; uiteraard kan dit per patiënt verschillen. De arts bespreekt wat bij u van toepassing is.

Traumatologie

Deze aandoening wordt behandeld door een traumatoloog: een chirurg of een orthopeed, gespecialiseerd in de behandeling van letsel na een ongeval. Het specialisme traumatologie wordt daarom ook wel ongevalchirurgie genoemd. Vaak is er sprake van meerdere, complexe problemen. Dit maakt een goede samenwerking tussen verschillende disciplines in het ziekenhuis belangrijk. In Máxima MC werken chirurgen, orthopeden, gipsmeesters, revalidatieartsen, radiologen, anesthesisten en SEH-artsen nauw samen.
Máxima MC heeft het predicaat Traumacentrum level 2. Dit houdt in dat patiënten met zwaardere en/of complexere verwondingen naar ons ziekenhuis worden gebracht.