Bekijk deze info ook op onze kinderwebsite

Blindedarmontsteking

De blinde darm kan plotseling ontstoken raken. Wanneer dit het geval is, handelt de arts zo snel mogelijk: hij verwijdert het ontstoken deel. Met deze operatie wordt voorkomen dat een blindedarmontsteking uitgroeit tot een buikvliesontsteking, wat levensgevaarlijk is.

Symptomen

De pijnklachten beginnen meestal op, rond of boven de navel. Uiteindelijk zakt de pijn naar de rechterkant van de onderbuik. U voelt de klachten goed wanneer u de plek aanraakt en wanneer u lacht of hoest. Soms gaat er misselijkheid en braken aan de klachten vooraf. Ook kan uw lichaamstemperatuur licht stijgen. Een blindedarmontsteking kan uitgroeien tot een buikvliesontsteking zijn. Dan is de pijn in de hele buik voelbaar.

Oorzaak

Hoewel we spreken van een blindedarmontsteking is eigenlijk alleen het wormvormige aanhangsel (appendix) van de blinde darm ontstoken. Dit kan heel plotseling gebeuren. Een oorzaak voor deze acute ontsteking is niet bekend.

Onderzoek

De arts stelt de diagnose blindedarmontsteking op basis van de genoemde symptomen en op basis van de volgende onderzoeken:

  • Lichamelijk onderzoek. Dit gebeurt door middel van een inwendig onderzoek via de anus. Bij vrouwen kan daar een inwendig gynaecologisch onderzoek aan toegevoegd worden.
  • Laboratoriumonderzoek van uw bloed en urine.
  • Mogelijk een echografisch onderzoek  van de blinde darm.

Behandeling

De blinde darm wordt operatief verwijderd. Deze operatie kan uitgevoerd worden door middel van een kleine snee rechts in de onderbuik of door middel van een kijkoperatie. Bij tekenen van een buikvliesontsteking of wanneer de diagnose blindedarmontsteking niet zeker is, kiest de arts voor de eerste optie. Er is dan een groter deel van de onderbuik te zien en te behandelen.