Diabetische voet

Veel mensen met diabetes krijgen last van hun voeten. Dit noemen we een diabetische voet. Door diabetes is er meer kans op complicaties zoals schade aan bloedvaten en zenuwen in de benen en voeten. Dit kan leiden tot een verminderd gevoel, verandering van vorm van de voet, droge huid en verminderde doorbloeding.

Symptomen diabetische voet

Eén op de vier diabetes patiënten krijgen te maken met een diabetische voet. De klachten kunnen bestaan uit:

 • droge voeten of kloofjes
 • minder gevoel, tintelingen of pijn
 • vaak koude voeten
 • verkleuringen aan tenen of voeten
 • wonden en zweren (ulcera)
 • Charcot-voet

Deze voetproblemen zijn goed te voorkomen en te behandelen. Zo kunnen ernstige complicaties, als amputatie, worden voorkomen.

Oorzaak diabetische voet

Door beschadiging aan bloedvaten en zenuwen merken mensen met diabetes het vaak minder goed of te laat als zij een wondje op hun voet hebben. Het wondje kan gaan ontsteken en zweren. Wanneer er niet op tijd ingegrepen wordt, kunnen de klachten toenemen en grote problemen veroorzaken, met in extreme gevallen amputatie van teen, voet of zelfs onderbeen tot gevolg. Goede controle en behandeling bij een diabetische voet is dan ook zeer belangrijk.

Voorkomen diabetische voet

Het is belangrijk dat patiënten met diabetes minstens één keer per jaar een voetcontrole ondergaan. Ook is zelfcontrole en goede voet verzorging erg belangrijk.

Wat kunt u zelf doen?

 • Draag goed passende schoenen.
 • Controleer elke dag uw voeten en tenen op drukplekken en wondjes.
 • Loop nooit op blote voeten omdat u minder gevoel heeft in uw voeten.
 • Ga regelmatig op controle bij een podotherapeut en / of pedicure voor het knippen van de nagels en het verwijderen van eelt. Let er op dat u een pedicure kiest met een diabetesaantekening.
 • Zorg voor een gezonde leefstijl.
 • Stop met roken. Mensen met diabetes die roken, hebben een extra verhoogde kans op hart- en vaatziekten.
 • Beweeg voldoende zodra het weer kan en mag.
 • Ga regelmatig voor diabetescontroles naar uw huisartspraktijk. De huisarts wordt door ons op de hoogte gehouden over de stand van zaken van onderzoek en behandeling.

Mocht er ondanks alle goede zorg toch een wond aan uw voet ontstaan, dan is snelle behandeling zeer belangrijk. U komt voor uw behandeling terecht bij ons diabetische voetenspreekuur.

Een snelle verwijzing en beoordeling vergroot de kans dat uw wond snel kan genezen. Mocht een acute beoordeling en behandeling nodig zijn, kunnen we u binnen 24 uur zien.

Diabetische voetenspreekuur

In MMC werkt een team van verschillende specialisten samen in het diabetische voetenspreekuur. Tijdens uw afspraak op het diabetische voetenspreekuur, zullen verschillende specialisten uw voet beoordelen en met u spreken. Samen met u wordt een behandelplan vastgesteld.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, zijn er verschillende spreekuren. We leggen u graag uit wat u kunt verwachten. Zo kunt u zich goed voorbereiden.

U bent een nieuwe patiënt

U komt voor het eerst naar het diabetische voetenspreekuur. U heeft een kennismakingsgesprek met de verpleegkundig specialist. Hier worden vragen gesteld over uw probleem. Uw medicatiegebruik, medische geschiedenis en leefstijl worden met u besproken. Ook volgt een bloeddrukmeting aan enkel en tenen. Soms wordt er ook bloed afgenomen voor verder onderzoek. De verpleegkundig specialist is uw aanspreekpunt bij al uw vragen.

Vervolgens ziet u een internist, vaatchirurg, revalidatiearts en podotherapeut. Zo wordt een breed beeld gevormd van uw voetprobleem. Aan het eind van de onderzoeken komt iedereen met u samen. We bespreken samen met u hoe we uw voet gaan behandelen. Dit plan van aanpak wordt ook met uw huisarts gedeeld.

Afhankelijk van de problemen aan uw voet, kan de behandeling bestaan uit één of meerdere van de volgende stappen:

 • Gips
 • Antibiotica
 • Wondverzorging
 • Operatie
 • Schoenadvies

U komt op controle

U komt regelmatig op controle naar het diabetische voetenspreekuur. De verschillende betrokken specialisten zijn hierbij tegelijkertijd aanwezig. Bij de controle worden uw wonden beoordeeld en verzorgd.

Als er gips is aangebracht om uw voet optimale rust te geven, wordt het gips verwisseld. Hierbij zijn de vaatchirurg en podotherapeut aanwezig, zodat zij uw voet goed kunnen beoordelen. Soms is het nodig antibiotica te nemen of heeft uw wondjes aan uw voeten die meer verzorging nodig hebben. De vaatchirurg, polikliniekverpleegkundige en verpleegkundig specialist controleren hoe het met u gaat. Als er een ingreep nodig is, bespreekt de vaatchirurg dit met u.

Tijdens uw controle-afspraak kunt u alle vragen stellen die u heeft. Schrijf voor uw afspraak uw vragen op. Zo vergeet u het niet om deze te stellen. Het is belangrijk dat u goed begrijpt wat u moet doen om uw voet goed te verzorgen. Geef het altijd aan als iets niet duidelijk is.

Schoenenspreekuur

Als uw voet bijna genezen is, komt u naar het schoenenspreekuur. U ziet de revalidatiearts samen met een orthopedisch schoenmaker. Samen beoordelen zij welke schoen voor u het beste is. U krijgt advies hoe u uw voet zo goed kan beschermen. Met een goede bescherming worden nieuwe wondjes voorkomen.

De schoen wordt speciaal voor uw voet gemaakt. Dit duurt gemiddeld 8 tot 10 weken. Tijdens het schoenenspreekuur wordt uitgebreid besproken welke vergoeding u hiervoor krijgt.

Kort nadat u de schoen bent gaan dragen, komt u opnieuw op controle. Er wordt gekeken of de geleverde schoen goed is voor uw voet.

Zorgteam

Het zorgteam van het diabetische voetenspreekuur, bestaat uit verschillende specialisten.

Verpleegkundig Specialist

Met een Verpleegkundige specialisten heeft u uw eerste gesprek. Zij brengen uw probleem in kaart en regelen alle onderzoeken. Zij verrichten de benodigde lichamelijke onderzoeken. Ook informeert de verpleegkundig specialist uw huisarts en verwijzer over het behandelplan.

Internist-endocrinoloog

De internist beoordeelt de oorzaken van eventuele hart- en vaatproblemen. Hiervoor wordt gekeken naar uw voorgeschiedenis, medicijngebruik en de uitslagen van bloedonderzoek. Als een aanpassing van uw medicatie nodig is, wordt hierover advies uitgebracht aan uw huisarts. Aanvullend bekijkt de internist of er sprake is van wondontsteking. Indien nodig wordt antibiotica voorgeschreven.

Vaatchirurg

Als de doorbloeding in uw voeten niet goed is, verricht de vaatchirurg aanvullend onderzoek. Dit is vaak een CT of MRI scan. De vaatchirurg bespreekt met u de uitslag en welke behandeling er nodig is.

Revalidatiearts

De revalidatiearts geeft u advies welke schoenen het beste zijn voor uw voeten. Hierin werkt de revalidatiearts samen met de orthopedische schoenmaker.

Orthopedisch chirurg

De orthopedisch chirurg is betrokken om te oordelen of een operatie nodig is. Dit kan zijn als uw voet ernstig vervormd is, of er regelmatig wonden aan de voet zijn. De operatie om uw voet te corrigeren wordt uitgevoerd door de orthopedisch chirurg.

Diabetes podotherapeut

De podotherapeut beoordeelt de voeten op zenuwbeschadigingen, aanwezigheid vaatlijden, voetvormafwijkingen en drukplekken. Tevens wordt het schoeisel beoordeeld. Daarnaast verzorgen zij de huid en nagels en wordt indien nodig een wond behandeld. Samen met de vaatchirurg en/of internist wordt de vooruitgang van de wonden in de gaten gehouden. U blijft onder controle bij de podotherapeut.

Gipsverbandmeesters

Indien het nodig is om uw voet in te gipsen, zal de gipsmeester elke week, of om de week, dit gips vervangen.

Assistenten polikliniek

De diabetische spreekuren worden ondersteund door een vast team van assistenten. Zij verzorgen uw wonden en bestellen nieuw verbandmateriaal. Ook overleggen zij met de wondverpleegkundige en schakelen zo nodig thuiszorg in. Verder zorgen ze dat uw vervolg onderzoeken en afspraken worden ingepland.

Internist-endocrinologen

Lieverse, dhr. dr. A.G.

Lieverse, dhr. dr. A.G.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 63 00
 • Aandachtsgebieden vasculaire geneeskunde
Erdtsieck, dhr. dr. R.J.

Erdtsieck, dhr. dr. R.J.

 • Functie internist
 • Contact 040 888 63 00
 • Aandachtsgebieden endocrinologie

Vaatchirurgen

Vaes, dhr. dr. R.

Vaes, dhr. dr. R.

 • Functie chirurg
 • Contact (040) 888 8550
 • Aandachtsgebieden vaatchirurgie, algemene chirurgie
Loos, dhr. dr. M.J.A

Loos, dhr. dr. M.J.A

 • Functie chirurg
 • Contact (040) 888 8550
 • Aandachtsgebieden vaatchirurgie, toegangschirurgie, spataderen, lies- en buikwandpijn
Govaert, dhr. dr. B.

Govaert, dhr. dr. B.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 85 50
 • Aandachtsgebieden vaatchirurgie, dialysechirurgie, longchirurgie en hoofd- halschirurgie
Achterberg, dhr. E.

Achterberg, dhr. E.

 • Functie sportarts
 • Contact 040 888 60 40
 • Aandachtsgebieden sportgeneeskunde, neuro prolotherapie
Scheltinga, dhr. dr. M.R.M.

Scheltinga, dhr. dr. M.R.M.

 • Functie chirurg
 • Contact 040 888 8550
 • Aandachtsgebieden chronische pijnsyndromen onderbeen, lies- en buikwandpijn, handdoorbloedingsstoornissen bij dialyse

Revalidatieartsen

Bakker, mw. dr. C.D.

Bakker, mw. dr. C.D.

 • Functie revalidatiearts
 • Contact 040 888 84 10
 • Aandachtsgebieden revalidatiegeneeskunde, diabetische voet, amputaties, handrevalidatie
Kuppens, mw. S.P.M.

Kuppens, mw. S.P.M.

 • Functie revalidatiearts
 • Contact 040 888 84 10
 • Aandachtsgebieden Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), MS, spasticiteit, algemene ziekenhuisrevalidatie
Vossenberg-Terlaak, mw. M.I.M.

Vossenberg-Terlaak, mw. M.I.M.

 • Functie revalidatiearts
 • Contact 040 888 84 10
 • Aandachtsgebieden revalidatiegeneeskunde, chronische pijn, neurologie

Orthopedisch chirurg

Fuchs, dhr. M.C.H.W.

Fuchs, dhr. M.C.H.W.

 • Functie orthopedisch chirurg
 • Contact 040 888 86 00
 • Aandachtsgebieden voet-enkelpathologie, kniepathologie, heuppathologie, traumatologie

Verpleegkundig Specialist

 • Marianne Schippers
 • Kim Wijns

Diabetes podotherapeut

 • Ingrid Ruys
 • Jessica Kiewied
 • Jessica Festa

Assistenten polikliniek

 • Peggy
 • Anne
 • Judith
 • Ingrid

Contact

Vaatchirurg / Verpleegkundig Specialist vaatchirurgie
Polikliniek chirurgie
Telefoon: 040-888 8550
Bereikbaarheid: werkdagen van 08.30-17.00 uur

Diabetespodotherapeut Ingrid Ruys
Telefoon: 040-888 9847
E-mail: i.ruys@mmc.nl

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk item in MMC. We nemen deel aan veel studies. Hierdoor wordt er altijd bij elke patiënt gekeken of diegene geschikt is voor eventuele deelname aan onderzoek zodat waar mogelijk nieuwe en betere behandelingen gegeven kunnen worden en de meest optimale zorg geboden wordt; kijkende naar de individu.