Schildklier verwijderen

De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het regelen van de stofwisseling. Het vlindervormige orgaan ligt in de hals, op de luchtpijp. Soms is een aandoening aan de schildklier reden om het orgaan geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Schildklieraandoeningen

Het kan om verschillende redenen nodig zijn dat u aan uw schildklier wordt geopereerd. Enkele voorbeelden zijn:

  • De schildklier werkt te hard. Als het niet met medicijnen in de hand te houden is, kan een operatie noodzakelijk zijn.
  • Er zit een knobbel (cyste) in de schildklier. Hierdoor kan de schildklier te hard gaan werken, maar het kan ook een kwaadaardig gezwel zijn. De schildklier kan vele knobbels bevatten en zo groot zijn geworden dat u er last van heeft tijdens het ademhalen en slikken. Soms zijn er geen vervelende klachten, maar zijn de knobbels een cosmetisch probleem.

Onderzoek

Voordat de diagnose gesteld wordt, vindt er onderzoek plaats.

  • Lichamelijk onderzoek. De arts bekijkt en voelt aan de schildklier vanaf de buitenkant van uw lichaam. Vooral na het slikken zijn eventuele problemen aan de schildklier goed zichtbaar.
  • Bloedonderzoek
  • Echografie
  • Er wordt met een naald weefsel uit de schildklier gehaald. Het weefsel wordt in een laboratorium onderzocht.
  • Röntgenonderzoek
  • Onderzoek naar uw stembanden bij een KNO-arts. In de buurt van de schildklier liggen de stembandzenuwen. Omdat er een geringe kans is dat deze tijdens de operatie beschadigen, wil de arts soms de stembanden vooraf controleren.

Behandeling

Er zijn drie soorten operaties mogelijk: de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd, beide helften van de schildklier worden grotendeels weggehaald of er wordt één helft verwijderd. In het geval van schildklierkanker kiest de arts er vaak voor de schildklier helemaal te verwijderen. Bij een knobbel in één helft van de schildklier wordt alleen die helft weggehaald.

De schildklieroperatie vindt onder algehele narcose plaats. De chirurg maakt een horizontale snede in de hals, waarna hij de schildklier (deels) verwijdert.

Na (gedeeltelijke) verwijdering van de schildklier is medicatie nodig om de veranderingen in stofwisseling op te vangen.