Verstuikte enkel

Bij het verstuiken van de enkel kantelt de voet terwijl het been belast wordt. Daarbij kunnen diverse letsels ontstaan, uiteenlopend van een verrekking of verscheuring van het gewrichtskapsel en de enkelbanden tot breuken van de enkel.

Symptomen

Het hangt van de ernst van het letsel af wat u ervan merkt. Bij een simpele verrekking zult u betrekkelijk weinig pijn hebben en zal de enkel misschien wat opzwellen. U kunt nog wel lopen. Bij een totale verscheuring heeft u veel pijn, zal de enkel direct erg dik worden door de bloeduitstorting en kunt u er niet meer op lopen.

Oorzaak

Een verstuikte enkel ontstaat als u zich verstapt en de voet zijwaarts kantelt.

Behandeling

Een enkelverstuiking wordt meestal behandeld met een gipsspalk of een drukverband. Er volgt vijf dagen rust. Wanneer de enkel daarna voldoende afgeslankt is, wordt de enkel gestabiliseerd met een enkelbandage. Deze bandage wordt na twee weken verwijderd of vervangen voor nog een bandage. Is de enkel niet voldoende afgeslankt, dan krijgt u nogmaals een gipsbehandeling van vijf dagen.

Operatie
Als de scheur in het kapselbandapparaat niet vastgroeit of zich zo herstelt dat het bandapparaat als geheel te lang is, noemen we dit chronische instabiliteit. Meestal ontstaat dit pas nadat de enkelbanden meerdere malen gescheurd zijn geweest. Als u hiervan hinder ondervindt, kan een operatie uitkomst bieden. De uitgerekte enkelbanden worden dan teruggehecht en ingekort. Daarna krijgt u gedurende twee weken een gipsspalk.

Traumatologie

Deze aandoening wordt behandeld door een traumatoloog: een chirurg of een orthopeed, gespecialiseerd in de behandeling van letsel na een ongeval. Het specialisme traumatologie wordt daarom ook wel ongevalchirurgie genoemd. Vaak is er sprake van meerdere, complexe problemen. Dit maakt een goede samenwerking tussen verschillende disciplines in het ziekenhuis belangrijk. In Máxima MC werken chirurgen, orthopeden, gipsmeesters, revalidatieartsen, radiologen, anesthesisten en SEH-artsen nauw samen.

Máxima MC heeft het predicaat Traumacentrum level 2. Dit houdt in dat patiënten met zwaardere en/of complexere verwondingen naar ons ziekenhuis worden gebracht.

Gipskamer

De gipskamer is het werkterrein van de gipsverbandmeester. Hier kunnen mensen met problemen aan de botten, spieren, pezen en/of gewrichten terecht voor gips, korsetten en ander ondersteunend materiaal. Doel is meestal het zorgen voor een goede genezing en groei. De gipskamer bevindt zich in MMC locatie Veldhoven.