18 december 2023

Subsidie van KWF Kankerbestrijding voor onderzoek vanuit MMC

Máxima MC heeft deze week bericht gekregen vanuit KWF dat er een implementatiesubsidie is toegekend voor de landelijke implementatie van de keuzemogelijkheid tot preventieve verwijdering van eierstokken bij vrouwen na de overgang die een operatie voor darmkanker ondergaan.

Het implementatieproject gaat onder leiding van Rudi Roumen en Margot Heijmans van start in 2024 en zal naar verwachting in 2027 afgerond zijn.

Wij willen KWF Kankerbestrijding en alle donateurs en inzamelaars bedanken voor de aanmoediging van dit project.

KWF: ruim 26 miljoen voor 31 nieuwe onderzoeken naar kanker