2 februari 2018

Lasertherapie veilig en effectief voor hardnekkige wratten

Op de polikliniek dermatologie van Máxima MC is onderzoek verricht naar de effectiviteit van lastig te behandelen wratten door middel van lasertherapie. De resultaten werden gepubliceerd in een vooraanstaand internationaal dermatologisch tijdschrift (British Journal of Dermatology). Het onderzoek toont aan, dat de manier waarop wij de lasertheraptie toepassen, zeer effectief voor moeilijk te behandelen wratten.

Sommige wratten verdwijnen niet door de gangbare behandelingen bij de huisarts. In dat geval kan de dermatoloog in het ziekenhuis andere behandelingen toepassen. In de laatste jaren ontpopt pulsed dye laser (PDL) therapie zich als een veilige en effectieve tweedelijns behandeling voor dit soort zogenaamde therapieresistente wratten. De onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn zo verschillend ten opzichte van elkaar, dat er geen eenduidige conclusie kon worden getrokken over de effectiviteit van deze behandeling. Vanuit onze ruime en langdurige expertise met deze behandelingsmethode voor resistente wratten, is in ons dermatologisch centrum daarom een onderzoek opgezet..

Onderzoek
In totaal werden 227 patiënten die tussen januari 2008 en januari 2013 onze polikliniek bezochten met therapieresistente wratten op handen/voeten/lichaam (wratten in het gezicht uitgezonderd) geanalyseerd door middel van statusonderzoek. Wratten werden als “therapieresistent” bestempeld wanneer zij tenminste behandeling met salicylzuurhoudende uitwendige middelen én meerdere malen stikstofapplicatie hadden overleefd. Speciale aandacht werd gelegd op subgroep analyses om factoren vast te stellen die het succes van de behandeling zouden kunnen voorspellen.

Negentien patiënten werden niet geanalyseerd omdat gegevens met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling ontbrak. Bij 179 patiënten werd succes behaald na gemiddeld 6.3 behandelingen met de PDL, resulterende in een effectiviteit van 86.1%. Patiënten met een snelopeenvolgend behandelingsinterval (eens per 3-4 weken) hadden een betere effectiviteit van de laserbehandeling dan de patiënten die een langer behandelingsinterval hadden (6-8 weken).

De overige subgroep analyses lieten geen statistisch significante verschillen zien voor leeftijd, sexe, localisatie van de wratten (handen/voeten/elders), bestaansduur van de wratten, aantal wratten per patiënt en thuisgebruik van topicale therapie met bijvoorbeeld salicylzuurhoudende producten.

Bijwerkingen
Veiligheidsissues: 17 patiënten (8.2%) hadden bijwerkingen; de belangrijkste waren langzaam genezende wondjes (3.8%), littekenformatie (2.9%), heftige pijn gedurende behandeling (6.3%). Bij slechts 17 (8.2%) patiënten kwamen de wratten snel terug gedurende de periode januari 2008- januari 2013.

Conclusie
De gevonden effectiviteit (86.1%) is hoog vergeleken met de in de literatuur beschikbare gegevens. Wij denken dat dit komt door het type laser (PDL), onze instellingen van de laser, het gebruikte behandelregime en onze jarenlange ervaring met deze behandeling voor wratten.

Mochten ook uw wratten erg hardnekkig zijn, dan kan lasertherapie in ons ziekenhuis wellicht uitkomst bieden.