10 maart 2016

Direct duidelijkheid bij huidkanker

Snelle diagnose en behandeling in huidkankercentrum  

Een verdacht huidplekje kan veel onrust geven. Om snel duidelijkheid te bieden heeft MMC een huidkankercentrum. Hier kunnen patiënten terecht voor onderzoek, behandeladvies en waar nodig directe behandeling. Op Nationale Huidkankerdag organiseerden onze dermatologen een extra screeningsactie. Vele patiënten lieten verdachte huidplekjes beoordelen.

Twee dagen per week zien onze dermatologen op beide locaties patiënten met verdenking op huidkanker.Na een doorverwijzing door de huisarts beoordeelt een dermatoloog in MMC het huidplekje. Vaak is met het blote oog al te zien of het gaat om huidkanker of om een voorloper ervan. Soms is het nodig om een stukje huid af te nemen voor verder onderzoek. “Daarna bespreek ik een behandeladvies met de patiënt. Afhankelijk van het stadium bepalen we een behandelmethode, bijvoorbeeld zalfbehandeling, bevriezen, of wegsnijden. In dat laatste geval vragen we soms de hulp van een plastisch chirurg”, vertelt dermatoloog Inge Groeneveld.

Plastisch chirurg
Als er een plekje weggesneden moet worden door de plastisch chirurg kan de patiënt na afloop van de afspraak bij de dermatoloog direct door naar de polikliniek plastische chirurgie voor een intakegesprek. Snel daarna kan het plekje vervolgens weggehaald worden. Dit voorkomt onnodige ziekenhuisafspraken. De plastisch chirurg zorgt ervoor dat het plekje weggehaald wordt en een beperkt litteken achterlaat.

Eén behandelaar
Inge Groeneveld: “Patiënten met huidkanker en met voorstadia van huidkanker komen vaak in het ziekenhuis. In MMC worden zij altijd gezien door dezelfde dermatoloog. Dit voorkomt dat je opnieuw je verhaal moet doen en verlaagt de drempel om met een nieuwe twijfelachtige plek langs te komen. We zien liever iemand een keer extra dan te laat. De meeste vormen van huidkanker zijn goed te behandelen.”