Groeiachterstand baby

Wanneer blijkt dat de groei van uw baby tijdens de zwangerschap achterblijft, wordt u in Máxima MC extra goed in de gaten gehouden. Er vinden meerdere controles plaats en mogelijk volgt een opname in het ziekenhuis.

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken van een groeiachterstand van een baby. Deze kunnen zowel bij de baby als bij de moeder liggen. Enkele voorbeelden:

  • Een niet goed functionerende placenta, als gevolg van een hoge bloeddruk of roken;
  • Een verstoring in het ontwikkelen van de verbinding tussen de placenta en de bloedvaten in de baarmoeder;
  • De baby heeft een infectie;
  • De baby heeft een chromosomale afwijking.

Onderzoek

Een groeiachterstand en een mogelijke oorzaak worden vastgesteld door onderzoeken in het ziekenhuis. Dit kan bestaan uit echografieën, bloedonderzoek, een hartfilmpje van de baby en een doppleronderzoek. Soms wordt de oorzaak van een groeiachterstand niet achterhaald.

Behandeling

Controles
De behandeling bestaat voornamelijk uit extra controles. Zo wordt de grootte van het kind iedere twee weken gemeten via echografie. Daarnaast bekijkt de arts de doorbloeding van de navelstreng door middel van een doppleronderzoek. Wanneer deze doorbloeding vermindert, als gevolg van een niet goed functionerende placenta, kan er een groeiachterstand ontstaan. Met een hartfilmpje wordt de conditie van de baby in de gaten gehouden.
Opname
Soms wordt u opgenomen in het ziekenhuis, zodat er enkele malen per dag een hartfilmpje gemaakt kan worden om de baby goed in de gaten te houden. U komt op de Obstetrische High Care (OHC: intensive care voor zwangeren) terecht. Deze kamers beschikken over bewakingsapparatuur, zodat wij ook buiten de kamer de toestand van u en uw kind kunnen volgen en indien nodig direct kunnen ingrijpen.
Als blijkt dat het beter is als de baby buiten de baarmoeder groeit, wordt de bevalling eerder op gang gebracht. Mogelijk verblijft de baby na de geboorte op de Neonatale Intensive Care (NICU).