HELLP-syndroom

Het HELLP-syndroom is een ernstige ziekte tijdens de zwangerschap, die levensbedreigend voor moeder en ongeboren kind kan zijn. Het is een zeldzame complicatie die voorkomt bij ongeveer 0,2 tot 0,6 procent van alle zwangerschappen.

Het HELLP-syndroom hoort bij de groep van ziektebeelden die men vroeger gezamenlijk zwangerschapsvergiftiging noemde. Bij het syndroom kan je bloedarmoede krijgen door het uit elkaar vallen van de rode bloedcellen. Ook functioneert de lever niet goed en ontstaan er soms inwendige bloedingen. Het syndroom kan uit het niets ontstaan, zelfs tot 72 uur na de geboorte van je kind. De precieze oorzaak is onbekend.

Symptomen

Buikpijn is meestal het eerste duidelijke symptoom. De pijn zit vaak in de bovenbuik en kan uitstralen naar de rest van de buik of rug. Vermoedelijk is de lever de oorzaak van deze pijn. Dit omdat de lever niet goed functioneert en beschadigd raakt. Andere mogelijke klachten en symptomen zijn: vochtophoping, weinig plassen, braken, ontkleurde ontlasting, concentratieproblemen, een gele huid en donkere urine.

Behandeling

Doordat de oorzaak niet bekend is, bestaat er nog geen goede behandelmethode voor het HELLP-syndroom. Artsen kiezen voor symptoombestrijding of het beëindigen van de zwangerschap. U wordt opgenomen op de OHC (intensive care voor zwangere vrouwen) en er vinden regelmatig controles plaats.

Symptoombestrijding

Om een vroeggeboorte te voorkomen bestrijden artsen de symptomen van het HELLP-syndroom. Zo krijgt u medicatie tegen een hoge bloeddruk, misselijkheid en pijn en een infuus om de bloedcirculatie te bevorderen. Dit alles om de bevalling zo lang mogelijk uit te stellen.

Beëindigen zwangerschap

Het HELLP-syndroom kan levensbedreigend zijn voor moeder en baby. Soms besluit de arts om de zwangerschap voortijdig te beëindigen, om zo het leven van de moeder niet verder in gevaar te brengen. De baby wordt mogelijk geboren met zuurstoftekort of een groeiachterstand. In ernstige gevallen kan de baby overlijden. De bevalling vindt meestal plaats met een keizersnede.