Keizersnede

Wanneer de baby niet op een natuurlijke wijze, namelijk via de vagina, geboren kan worden, kiest de gynaecoloog mogelijk voor een keizersnede. Uw kind wordt dan via een buikoperatie geboren.

Geplande keizersnede

Soms wordt al tijdens de zwangerschap gekozen voor een keizersnede. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een stuitligging, een zeer hoge bloeddruk, een verslechterd hartfilmpje of een moeizame eerdere bevalling.

Vanaf 1 mei 2022 is het mogelijk om een van de geboortefotografen Marieke of Auke in te schakelen bij een geplande keizersnede. Een geplande keizersnede is altijd tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag.

Marieke en Auke hebben beiden het keurmerk geboortefotografie.
Dat betekent, dat zij altijd een back-up hebben van een tweede camera, goed verzekerd zijn, ervaren en getoetst zijn in geboortefotografie.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.mariekejagerphotography.nl
www.aukefotografeert.nl

Ongeplande keizersnede

Er zijn voor de arts verschillende redenen om pas tijdens de bevalling te kiezen voor een keizersnede:

  • Niet vorderende ontsluiting
    Bij stagnatie in de ontsluiting wordt na een aantal uur gekozen voor een keizersnede.
  • Niet vorderende uitdrijving
    Wanneer het hoofdje van de baby tijdens het persen hoog in uw bekken blijft staan, gaat de arts over tot een keizersnede. Een zuignap of tangverlossing is dan niet mogelijk.
  • Dreiging verslechterende conditie
    Mocht een hartfilmpje laten zien dat de baby in mindere conditie dreigt te komen dan wordt er vaak nog een druppeltje bloed van de baby afgenomen om gedetailleerde informatie te verkrijgen over zijn conditie. Als de baby zich goed blijkt te voelen is ingrijpen niet nodig en kan de bevalling verder gaan. Als de baby zich niet goed blijkt te voelen kan er een zuignapbevalling of een keizersnede nodig zijn.