Zwangerschapshypertensie

Door een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kunnen complicaties optreden bij u en uw kind. Wanneer uw bloeddruk verhoogd is, spreken we van zwangerschapshypertensie. Indien er tevens sprake is van eiwit in de urine spreken we van pre-eclampsie.

Symptomen

Hoofdpijn, misselijkheid, braken, sterretjes zien, wazig zien, pijn in de bovenbuik of tussen de schouderbladen. Het zijn allen symptomen van een hoge bloeddruk.

Oorzaak

Zwangerschapshypertensie treedt vooral op tijdens de eerste zwangerschap. Een oorzaak is meestal niet bekend. Heeft u diabetes, een vaat- of nierziekte of bent u zwanger van een meerling dan is de kans op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap groter.

Gevolgen

Door een hoge bloeddruk kunnen complicaties optreden bij u en uw kind.

  • Uw nieren en lever kunnen tijdelijk slechter werken.
  • Er kunnen afwijkingen in uw bloedstolling ontstaan.
  • De bloedtoevoer naar de placenta kan afnemen. Een mogelijk gevolg daarvan is een groeiachterstand bij uw baby.

Pre-eclampsie kan zelfs levensbedreigend zijn voor u en uw kind. In zeldzame situaties breidt de ziekte zich uit en ontstaat ook het HELLP-syndroom.

Behandeling

Bij een hoge bloeddruk (zwangerschapshypertensie) volgen extra controles en soms ook medicatie. In het geval van een pre-eclampsie wordt u opgenomen in het ziekenhuis. Soms besluit de gynaecoloog om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen, om uw leven niet in gevaar te brengen. Dit kan een inleiding van de bevalling zijn of een keizersnede.