Geboortezorg in cijfers

Het Vrouw Moeder Kind-centrum

(VMK-centrum) van Máxima MC (MMC) maakt de zorg rondom de geboorte begrijpelijk. Hierdoor kunt u de kwaliteit van geboortezorg vergelijken en kunnen wij deze blijven verbeteren. De ideale geboortezorg is een gezonde moeder én een gezonde baby.

MMC benadert de bevalling als een natuurlijk proces om de kans op complicaties laag te houden. Wij vinden het erg belangrijk dat de zwangere en haar partner meedenkt in beslissingen rondom de bevalling. Een bevalling is heel mooi, maar ook spannend. Niets is belangrijker dan uw baby veilig ter wereld brengen.

Factsheet geboortezorg in cijfers

VMK-centrum bijzonder in de regio

Family Integrated Care

De zorg binnen ons VMK-centrum is gericht op het gezin. De patiënt en het gezin krijgen in het VMK-centrum een centrale rol waarbij we samen werken als partners in de zorg. Dit wordt Family Integrated Care genoemd.We gaan er van uit dat ieder gezin een eenheid vormt met verschillende behoeften. Wij zetten ons in voor individueel afgestemde zorg. Dit betekent dat wij het gezin ondersteunen en mee nemen in de medische beslissingen om samen de beste zorg voor de patiënt te leveren.

Waar mogelijk, zorgen wij ervoor dat het gezin bij elkaar kan blijven, ongeacht hoe complex de zorg is. Dit draagt bij aan het verminderen van stress en angst bij zowel uw baby als uzelf. Door u de mogelijkheid te bieden om ook in het ziekenhuis ouders voor uw kind te kunnen zijn, bundelen we onze krachten. Samen vormen we een sterk team.

Pijnstilling

In het VMK-centrum kunt u 24 uur per dag een ruggenprik (epiduraal) krijgen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u als alternatief ook pijnstilling door middel van een infuus (remifentanyl) aanvragen.

Moeder en kind blijven samen bij keizersnede

Sinds 2014 worden moeders en hun pasgeboren baby bij een keizersnede niet meer van elkaar gescheiden als de medische conditie van moeder en kind dit toelaat. Direct na de geboorte bij de keizersnede wordt het kindje, nadat het is nagekeken door de kinderarts, op de borst van de moeder gelegd. Er is meteen “huid-op-huidcontact”. Dat is goed voor de hechting tussen moeder en kind en voor de borstvoeding.

Het kindje mag meteen al aangelegd worden voor borstvoeding. De operatie is dan nog in volle gang. Na de operatie gaat het hele gezin naar de verkoever (recovery). De baby wordt dus op geen enkel moment nog gescheiden van de moeder en de vader na de geboorte.

Sacred hour

Bij alle pasgeboren baby’s, die voorbij 37 weken zwangerschap geboren zijn, is het zogenaamde ‘Sacred hour’ succesvol toegepast, mits medisch verantwoord. Bij het Sacred hour blijft het kind, als het medisch verantwoord is, direct na de bevalling minimaal een uur bij moeder op haar borst liggen. Dit is echt het uurtje van moeder, kind en vader waarin de moeder-kind binding wordt versterkt en het succes van slagen van borstvoeding wordt vergroot. Ook heeft het een positieve invloed op de temperatuur en de glucose stofwisseling van de baby.

Derdelijnscentrum

Het VMK-centrum van MMC is een derdelijnscentrum. Dit betekent dat patiënten door een medisch specialist kunnen worden doorverwezen. Het VMK-centrum heeft met twee gespecialiseerde afdelingen:

  • de Obstetric High Care (OHC): intensive care voor zwangere vrouwen
  • de Neonatale Intensive Care Unit (NICU): intensive care voor te vroeg geborenen

Hierdoor heeft het VMK-centrum op dit gebied een verwijsfunctie voor de regio Den Bosch, Eindhoven, Geldrop, Helmond en Uden.

Samenwerking

Samen met alle verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio werkt MMC nauw samen voor integrale geboortezorg. Deze samenwerking is er om de zorg in de verloskundigenpraktijk en de zorg in het ziekenhuis perfect op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens een multidisciplinair overleg wordt voor alle zwangeren binnen deze regio een zorgpad uitgezet. Op deze manier worden al vroeg in de zwangerschap eventuele risico’s op een rij gezet en afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.

Versnelling medische innovaties in Brainport-regio

MMC werkt samen met TU Eindhoven, Philips, Catharina Ziekenhuis en Expertisecentrum Kempenhaeghe in e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) om de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties te versnellen. De samenwerking leidt tot meer technische vernieuwing in de gezondheidszorg, zoals digitale draadloze monitoring van de baby in de buik, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Gynaecologen gespecialiseerd in verloskunde

Het VMK-centrum van MMC is het enige ziekenhuis in de regio Zuidoost-Brabant waar perinatologen (gynaecologen gespecialiseerd in de verloskunde) werken, die zich alleen maar met verloskunde bezighouden. Zij hebben de kennis en kunde in huis op dit expertisegebied.