Nacontrole

Binnen zes weken na de bevalling volgt een nacontrole. Deze kan in Máxima MC plaatsvinden, maar eventueel ook telefonisch of bij de verloskundige in uw buurt.

Tijdens de nacontrole worden indien nodig een aantal medische zaken nagekeken, maar er is ook volop ruimte voor het stellen van vragen of om terug te blikken op de bevalling.

Ziekenhuis

U kunt zelf aangeven bij wie u op nacontrole wilt. Dit kan de gynaecoloog zijn, die de zwangerschap heeft begeleid, de klinisch verloskundige of de arts die bij de bevalling aanwezig was. Wanneer u het ziekenhuis verlaat, maakt u een afspraak voor de nacontrole. Als dit na kantooruren is, kunt u zelf bellen voor een afspraak: tel. 040 – 888 8380.

Anders

Na een ongecompliceerde bevalling is een telefonische afspraak met het ziekenhuis mogelijk. Ook kunt u op nacontrole bij de verloskundige in uw buurt, die het kraambed heeft begeleid.