16 maart 2021

Nieuwe glucosetolerantietest bij verdenking zwangerschapsdiabetes

Zwangeren ervaren nieuwe test als patiëntvriendelijker

Bij verdenking op zwangerschapsdiabetes biedt Máxima MC vanaf nu een nieuwe glucosetolerantietest aan. De smaak is verbeterd en de hoeveelheid van de in te nemen suikeroplossing is met een derde verminderd. Hierdoor kunnen zwangere vrouwen de suikeroplossing voor de test makkelijker innemen en wordt deze beter verdragen. Hiermee wordt de test door zwangeren als patiëntvriendelijker ervaren.

Voorheen werd een glucosetolerantietest door zwangeren vaak als niet lekker en een grote hoeveelheid in te nemen suikeroplossing ervaren. Hierdoor moesten zij soms overgeven en moest de test worden afgebroken en opnieuw plaatsvinden.
Dit is nu met de nieuwe glucosetolerantietest verbeterd. De suikeroplossing van de nieuwe glucosetest heeft een frisse smaak: citroen of sinaasappel en wordt ijskoud geserveerd. Daarnaast is de hoeveelheid in te nemen suikeroplossing van 300 ml verminderd naar slechts 200 ml. Hiermee wordt deze test door zwangeren als prettiger ervaren en wordt deze beter verdragen.

Zwangerschapsdiabetes

Tijdens de zwangerschap kan een tijdelijke vorm van diabetes ontstaan, ook wel zwangerschapsdiabetes genoemd. Bij verdenking hierop wordt in het ziekenhuis onder andere een glucosetolerantietest aan zwangeren aangeboden. Dit gebeurt meestal tijdens de tweede helft van de zwangerschap tussen de 24-28 weken. Jaarlijks krijgen ongeveer 200-250 zwangeren in de regio Eindhoven deze test aangeboden.

Meer informatie over zwangerschapsdiabetes